Verdensbankens strategi om utviklingsfinansiering - hva vet vi?

Verdensbankens strategi om utviklingsfinansiering - hva vet vi?

"Private finance first" er blitt en av Verdensbankens viktigste strategier for å finansiere bærekraftsmålene. Men hva vet vi egentlig om utviklingseffekten av denne strategien? Les ForUMs nye rapport og se rapportlanseringen her!

18. juni lanserte Forum for utvikling og miljø rapporten "Privat finansiering først: Konsekvenser for bærekraftsmålene og utviklingspolitikken". Rapporten er skrevet av Rolf A. Vestvik og Kirsten S. Natvig fra CONOW.

Se rapportforfatterne presentere rapporten her, samt samtale mellom Rick Rowden, forfatter av rapporten «From the Washington Consensus to the Wall Street Consensus: The financialization initiative of the World Bank and multilateral development banks» og Thea Sofie Rusten Grastveit (SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk) her:Forord til rapporten, av Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø

Det er bare 10 år igjen til 2030. 17 ambisiøse mål ble i 2015 vedtatt av verdenssamfunnet for å utslette fattigdom i alle dens former og dimensjoner innen 2030.

Samme år loset Norge FNs medlemsland gjennom en krevende prosess med å få på plass økonomiske og strukturelle forpliktelser for å sikre tilstrekkelig og god finansiering for utvikling gjennom Addis Abeba Action Agenda. Fem år etter avtalene ble inngått, er vi imidlertid veldig langt fra å få på plass de ordninger, avtaler og bevilgninger som skal til for å oppfylle avtalene og å nå målene. Bærekraftsmålene legger viktige føringer.

Det er i debatten om hvordan man skal finansiere bærekraftsmålene at de store utviklingsspørsmålene vil bli avgjort. Bilateral bistand og bistand kanalisert gjennom sivilsamfunn vil alltid være småbeløp sammenliknet med de store ressurser som kanaliseres gjennom multilaterale kanaler.

Det er den politikken som føres av organer som G20, Verdensbanken og de andre utviklingsbankene, og hos private investorer, som virkelig teller i arbeidet med å løfte millioner av mennesker ut av fattigdom, sikre god skole for alle verdens barn, beskytte klodens miljø og skape fred og stabilitet.

Det er bred enighet om at privat næringsliv må bidra om bærekraftsmålene skal nås. Løsningene som ofte fremmes, er enten å bruke offentlige midler som bistand, eller å inngå nasjonale offentlige-private samarbeid (OPS) for å katalysere private midler.

Verdensbanken har de siste årene fremmet at finansieringsgapet skal håndteres med det de omtaler som private finance first – «privat finansiering først». Det vil si at man først mobilisere ressurser fra privat sektor, for så hente frem offentlige midler når markedsløsninger ikke er mulige å oppdrive. Utviklingseffekten av en slik tilnærming er i beste fall usikker og kan fremstå som et forsøk på å skyve ansvaret for vår tids største utfordringer bort fra nasjonalstatene.

Fortsatt sterkt påvirkningsarbeid fra Norge er tvingende nødvendig for å nå målene i Addis-avtalen på områder som skatt, ulovlig kapitalflukt og ansvarlig långivning, og ikke minst for å få på plass den nødvendige finansieringen av bærekraftsmålene i de fattigste landene.

Les hele rapporten her


Privat finansiering først

Verdensbanken har de siste årene fremmet at pengene som mangler for å nå FNs bærekraftsmål skal håndteres med en «privat finansiering først»-strategi. Det vil si at man først mobilisere ressurser fra privat sektor, for så hente frem offentlige midler når markedsløsninger ikke er mulige å oppdrive. Utviklingseffekten av en slik tilnærming er i beste fall usikker og kan fremstå som et forsøk på å skyve ansvaret for vår tids største utfordringer bort fra nasjonalstatene.