Arbeidsgruppa for matsikkerhet

Matgruppa arbeider med at verdens matsystemer skal bli bærekraftige og at alle mennesker skal ha tilgang på nok og ernæringsrik mat. Dette gjør vi gjennom å skrive politiske posisjoner og delta på relevante nasjonale og internasjonale møter. Gruppa bidrar også inn i den norske debatten gjennom avisinnlegg og seminarer.

Matgruppa møtes hver sjette uke og oftere ved behov.

Medlemmer i gruppa for matsikkerhet: Utviklingsfondet, Spire, Norges vel, FIAN Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon, Kreftforeningen. Forbrukerrådet, Framtiden i våre hender, Caritas, Redd Barna


Kontaktperson:

Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: Klima, matsikkerhet
+47 469 69 033