Marin forsøpling i Norge og Arktis - Vi ser i den blå glasskula etter framtidsretta løsninger

16.08.22 09:00 - 11:00
GRID-Arendal, ​Senter mot marin forsøpling (Marfo)
GRIDs bakgård, inngang fra Rådhusgaten
Arendal

Senter mot marin forsøpling (Marfo) og GRID-Arendal inviterer til panelsamtale. Paneldeltakerne deler erfaringer som utgangspunkt for et visjonært framtidsblikk og felles diskusjon om det videre arbeidet mot marin plastforsøpling i Norge og Arktis.

Arrangementet er delt i to med ett panel for arbeidet med marin forsøpling i Norge og ett for de spesifikke utfordringene i Arktis. Målet med arrangementet er å gi et allsidig publikum en erfaringsforankret framtidsdiskusjon med klart språk og løsningsorienterte perspektiver.

Medvirkende:

  • Kathrine Sund-Henriksen, Moderator, Forum for utvikling og miljø (ForUM)
  • Naturvernforbundet
  • WWF Norge
  • SALT
  • Handelens Miljøfond
  • NIVA
Mer informasjon