Åpenhetsloven: Komiteen utsetter avgjørelser om produksjonssted og miljø

Foto: Rio Lecatompessy/Unsplash.

Åpenhetsloven: Komiteen utsetter avgjørelser om produksjonssted og miljø

Torsdagens innstilling fra familie- og kulturkomiteen foreslår ingen større endringer fra departementets lovforslag om ny åpenhetslov for næringslivet.

9. april la Barne- og familiedepartementet frem det etterlengtede lovforslaget om en ny åpenhetslov for næringslivet. Forslaget ble godt mottatt av sivilsamfunn, som har jobbet for innføringen av en slik lov i flere år. Det var likevel flere aspekter ved lovforslaget som kunne styrkes, noe ForUM pekte på i sitt høringsinnspill.

Splittet om produksjonssted

Et av de viktigste punktene å styrke fra det opprinnelige lovforslaget var krav til åpenhet om produksjonssted. Familie- og kulturkomiteen har ikke klart å bli enige på dette punktet, og den rødgrønne opposisjonen står samlet bak en merknad hvor de ber om at alle selskaper som omfattes av loven også må pålegges å offentliggjøre varens produksjonssted. I merknaden fra Høyre og KrF kommer det frem at åpenhet om produksjonssted bør utredes nærmere og arbeidet bør bli prioritert.

Diego Alexander Foss, rådgiver i Forum for utvikling og miljø, er ikke overrasket over avgjørelsen.

– Det er ikke overraskende, men litt skuffende. Det er tydelig at flertallet i komiteen anerkjenner problemstillingen. Det er ikke for sent for regjeringspartiene å snu.

Ønsker videre utredning om miljø

Et annet viktig punkt for ForUM var miljø som selvstendig kriterium. Komiteen går ikke inn for dette nå, men har merket seg innspill fra blant annet ForUM og ønsker snarlig utredning.

– Vi syns det er gledelig at komiteen har merket seg våre innspill. Vi mener miljø som selvstendig kriterium kan innføres nå, men har forståelse for at det ikke er like godt utredet. Det må i så fall komme i den lovede evalueringen, sier Foss.

Loven skal debatteres på Stortinget 9. juni, og det er ventet at Stortinget vedtar endelig lovforslag 18. juni.


Les komiteens innstilling her: Innst. 603 L (2020-2021) (Midlertidig) - stortinget.no