Norges Bank varsler at de vil innføre forhåndsfiltrering

Foto: Espen Schive/NBIM.

Norges Bank varsler at de vil innføre forhåndsfiltrering

Forum for utvikling og miljø ønsker signalene velkommen, men vil ha mer åpenhet rundt hvordan filtreringen skal gjennomføres.

Mandag avholdt Stortingets finanskomité høring om årets stortingsmelding om Statens Pensjonsfond Utland (SPU). I sin redegjørelse slapp sjefen for fondet, Nicolai Tangen, nyheten om at fondet vil utvide sitt arbeid med vurdering av selskaper i forkant av innkjøp.

Ifølge Tangen er dette en praksis fondet allerede har for større selskaper, som de vil innføre for mindre selskaper. I dag kan fondet automatisk kjøpe seg opp i mindre selskaper så lenge selskapet er i fondets referanseindeks. Det er på dette stadiet av investeringene at fondet nå vil gjøre flere vurderinger knyttet til «miljømessig og samfunnsmessige forhold». Det vil føre til at fondet unngår å investere i enkelte selskaper i indeksen.

Glad og overrasket

Diego Alexander Foss, ForUMs fagrådgiver for Norge som investor, er glad og overrasket over signalene fra fondet.

- Vi er jo litt overrasket. Finansdepartementet har vært ganske tydelig på at de ikke vurderte forhåndsfiltrering som et aktuelt verktøy å innføre. Det er selvsagt svært gledelig at Tangen sier at fondet vil begynne med filtrering, men også uventet, sier Foss.

Han mener det er et stort skritt i riktig retning dersom fondet innfører forhåndsfiltrering, og viser til at Tangen anslo at det vil være snakk om 500-600 selskaper som vil bli vurdert hvert år.

Åpenhet om filtreringen

Foss sier at fokuset fremover må rettes mot å få mer åpenhet og informasjon om hvordan filtreringen skal gjennomføres. Blant annet må Stortinget få vite mer om metodologien som brukes, hvilke kriterier som ligger til grunn for filtreringen og hvordan fondet skal rapportere om filtreringen.

- Selv om det er positivt at banken er progressiv, må vi ikke glemme at det er Stortinget som skal legge rammene for investeringene. Derfor må Stortinget få klarhet i hvordan banken vil løse dette i praksis, sier Foss.

Avgjørelse i juni

På mandag deltok ForUM på høringen om fondet, hvor risikobasert forhåndsfiltrering ble et av de viktigste temaene. Komiteen skal nå behandle meldingen, og har satt frist for innstilling den 25. mai. Foreløpig dato for debatten i Stortinget er 8. juni.

Her kan du lese ForUMs skriftlige innspill, som ble levert før den nye informasjonen om forhåndsfiltrering var offentlig kjent.