COP26: Gapet

Foto: Allert Hillert, The Lutheran World Federation

COP26: Gapet

Lyden fra taktfaste trommer og ropene fra titusener av mennesker runget gjennom Glasgows gater denne helgen. Det var over hundre tusen mennesker som marsjerte taktfast på søndag. Gamle og unge, foreldre og barn.

ForUMs fagrådgiver på klima Lillian Bredal Eriksen rapporterer:

Det er dessverre usikkert hvor mange av forhandlerne og politikerne som fikk med seg denne demonstrasjonen som var langt unna COP26-arenaen. Av sikkerhetsgrunner måtte demonstrantene holde seg flere kilometer unna dem de prøvde å nå.

Dette gapet, denne avstanden mellom vanlige folk og forhandlerne er tydelig på flere måter. Under hele konferansen har det vært vanskelig for observatører å få plass på de møtene hvor det fattes beslutninger. Selv for de med delegat-akkreditering har det vist seg vanskelig å få tilgang til møtene. Ofte er koronarestriksjoner forklaringen på at det kun kan være to personer fra samme land inne i delegasjonsrommet. Da er det som regel NGO-representanten som ikke får plass.

Mange møter er også uformelle og står ikke på agendaen. Videre finnes det heller ikke en helhetlig agenda som rommer all informasjon. Dermed så må alle lete frem og tilbake for å finne riktig møte. Forhandlerne derimot får daglige oppdateringer på e-post om møter og agenda. Dette gjør at observatørene hele tiden henger et hestehode bak, og da blir det vanskelig å reagere adekvat til riktig tid, noe som bidrar til gapet.

ForUM-organisasjonene er heldige som har forholdsvis god tilgang til delegasjonen. Vi som representerer sivilsamfunnet i delegasjonen får være med på de daglige oppdateringene. Vi har møter med delegasjonen med spørsmål og svar, og vi får møte ministrene. Dette gir oss en bedre innsikt i forhandlingene.

Jo større avstand til myndighetene og beslutningstakere er, desto større blir frustrasjonen. Alle parter har godt av en inkluderende prosess. Hvis den ikke er mulig, øker polariseringen. Derfor må myndighetene stille seg tilgjengelige for å lytte.

Det er kode rød. Det er på tide å handle slik forskningen og klimaaktivistene påpeker. Slik som to bestemødre som daglig står utenfor COP-arenaen med plakater påpeker: Det er kode rød. Vi må handle nå!

2562041.JPG#asset:8161


Se vår klimakampanje på sosiale medier!

251520810_908511663110070_8366136349675532113_n-1.jpg#asset:8084Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: Klima, matsikkerhet
+47 469 69 033

Hva er COP26?

COP26 er FNs 26. klimatoppmøte, og foregår i Glasgow, Skottland fra 31. oktober til 12. november 2021.

Det har blitt arrangert klimatoppmøter hvert år siden Klimakonvensjonen i 1995, med unntak av 2020 på grunn av pandemien.

Klimatoppmøtet i år bygger på Parisavtalen fra 2015, hvor det ble bestemt at de 194 landene som deltok skulle legge fram sin oppdaterte plan for å kutte nasjonale klimagassutslipp under COP26.

Les mer om ForUM-fellesskapets tanker om klimatoppmøtet:

Rapport fra klimatoppmøtet i Glasgow #1

Rapport fra klimatoppmøtet i Glasgow #2: COP26 – en fiasko eller suksess?

Posisjonsnotat til den norske delegasjonen for COP26 fra ForUM

Ikke send regningen til verdens fattige

Tre ønsker til Støre for klimatoppmøtet i Glasgow