Internasjonalt samarbeid

Et uavhengig sivilsamfunn er viktig for å fremme menneskerettigheter og inkluderende, fredelige og bærekraftige samfunn. ForUM samarbeider med representative globale sivilsamfunnsorganisasjoner og -koalisjoner med felles mål og dokumentert evne og kapasitet til å skape positiv endring.

Internasjonalt samarbeid om bærekraftsmålene

SDG Watch Europe

ForUM er medlem av SDG Watch Europe, en sektorovergripende CSO-allianse på EU-nivå, bestående av ikke-statlige organisasjoner fra sektorer som utvikling, miljø og menneskerettigheter. SDG Watch Europe jobber for å holde myndigheter ansvarlige for gjennomføringen av bærekraftsmålene.

ForUM har et nordisk samarbeid på bærekraftsmålene med Fingo, 92-gruppen og CONCORD Sverige.


Internasjonalt samarbeid om klima

Climate Action Network

ForUM er medlem av den internasjonale nettverksorganisasjonen CAN, et nettverk med over 1100 sivilsamfunnsorganisasjoner i 120 land, som koordinerer arbeid med FNs klimaforhandlinger. ForUM holder seg oppdatert og informert om internasjonal klimapolitikk- og prosesser gjennom møter, informasjonsbrev og løpende e-postutveksling.


Internasjonalt samarbeid om utviklingsfinansiering og ansvarlig næringsliv og investeringer

ECCJ

ForUM representerer Norge i European Coalition for Corporate Justice (ECCJ), sammen med 19 andre medlemmer som representerer over 450 organisasjoner i 17 land. Koalisjonen samler sivilsamfunn og fagorganisasjoner og akademia under en felles plattform for å fremme ansvarlig næringsliv. Gjennom aktiv deltakelse i nettverket får ForUM utveksle erfaringer og oppdateringer om prosesser for ansvarlighetslover som pågår i EU og i andre europeiske land.

ERIN

ForUM meldte seg inn i European Responsible Investment Network (ERIN) høsten 2020. I nettverket samles sivilsamfunnsorganisasjoner fra hele Europa for å utveksle erfaringer og samkjøre strategier i sitt arbeid opp mot investorer og andre finansaktører.


Sivilsamfunnets handlingsrom

CIVICUS

CIVICUS er en global allianse av sivilsamfunnsaktører og aktivister som jobber med å stryke sivilsamfunns handlingsrom verden rundt.


International networks

  • SDG Watch Europe
  • Fingo
  • The Danish 92 Group
  • CONCORD Sweden
  • Climate Action Network (CAN)
  • European Coalition for Corporate Justice (ECCJ)
  • European Responsible Investment Network (ERIN)
  • CIVICUS