ForUM i media

Her legger vi jevnlig ut noen av sakene hvor ForUM uttaler seg i media. NB! Ikke alle medieklipp kommer opp her.

2021

– Det er fortsatt helt åpent

Dagsavisen, 02.11.21

Les saken her

Mye kan fortsatt skje under klimatoppmøtet i Glasgow etter at statsministrene og presidentene har reist hjem, mener klima- og miljøminister Espen Barth Eide: - Det er fortsatt helt åpent.

[...] Lillian Bredal Eriksen er seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM), en paraplyorganisasjon med over 50 norske medlemsorganisasjoner, og er i Glasgow.

– Det er bra at regjeringen øker støtten til klimafinansieringen, men økningen er dessverre for liten sett i forhold til behovet som fattige land har for å møte klimaendringene, sier Eriksen til Dagsavisen.

– Vår siste gode sjanse

Dagsavisen, 31.10.21

Les saken her

Et vendepunkt for menneskeheten – det håper verten Boris Johnson at klimatoppmøtet skal bli. Xi Jinping og Vladimir Putin blir hjemme, men Joe Biden stiller med topptungt lag i Glasgow.

[...] En av dem som skal være her i to uker er Lillian Bredal Eriksen, som er seniorrådgiver på klima i Forum for utvikling og miljø (ForUM). Det er en paraplyorganisasjon med over 50 norske medlemsorganisasjoner, hvorav flere av disse er representert i Glasgow.

– Selv etter 26 toppmøter styrer vi mot en tre grader varmere klode. Det er derfor avgjørende at dette toppmøtet sikrer forpliktende avtaler som gir reelle utslippskutt, og det er nødt til å skje raskt, sier Eriksen.

Kronikk: Se opp for klimagapet i Glasgow

Dagsavisen, 30.10.21

Les saken her

Mind the gap, se opp for gapet! Dette utrykket fra tuben i London, passer godt til klimakrisen og til klimatoppmøtet. Det er et alvorlig gap mellom løfter nasjonene har gitt til FN og de faktiske utslippskuttene i verden. Selv etter 26 toppmøter, styrer vi mot en tre grader varmere klode. Det er derfor avgjørende at dette 26. klimatoppmøtet i Glasgow sikrer forpliktende avtaler som gir reelle utslippskutt.

Det er på høy tid at verdens land blir enige om strenge retningslinjer for rapportering og regelverk som sikrer at kvotehandelen faktisk reduserer utslippene.

Vi kan ikke reise til Glasgow og be andre om å øke ambisjonene hvis vi ikke tar tyren ved hornene selv.

Dinosaurens tale til FN: – Ikke velg utryddelse, det er en dårlig idé

Vårt Land, 27.10.21

Les saken her

Flere norske sivilsamfunnsorganisasjoner understreker også at det er viktig at midlene balanseres mellom utslippskutt, tilpasning og allerede påførte skader og tap. Det siste har det vært vanskelig å få rike land til å bidra med penger til. Forum for utvikling og miljø er paraply for 50 norske organisasjoner og understreker at klimafinansiering er svært viktig for å bygge tillit til å få fattige land med på nødvendige internasjonale avtaler for å begrense klimaendringene.

Kronikk: Ønskeliste til en ny regjering

Nationen, 15.10.21

Les saken her

Kronikk med FN-sambandet

Fra 2016 til 2021 har Norge hatt en negativ utvikling på seks av FNs 17 bærekraftsmål. På de øvrige målene har utviklingen stagnert.

[...] Vårt ønske er at den nye regjeringen raskt vil videreutvikle handlingsplanen, slik at den blir et nyttig og effektivt verktøy for å sikre at lokale, nasjonale og globale tiltak trekker i samme retning.

Kjære nye regjering, vi har tapt fire år når det gjelder å konkretisere hva vi i Norge skal bidra med, dersom vi skal nå bærekraftsmålene. La oss ikke miste fire nye!

Støres plattform: Utdanning savnes, men ny regjering får også ros

Bistandsaktuelt, 13. oktober

Les saken her

Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, minner om at pandemien har vært et stort steg tilbake for å nå målet om å utrydde sult og ekstrem fattig og for god helse og stans av farlige klimaendringer innen 2030.

- Skal målene nås innen 2030, kreves store ambisjoner i alle land. Ambisjonene er langt fra det som trengs for å nå målene innen 2030, både i Norge og globalt, sier Sund-Henriksen om Hurdalsplattformen.

Frykter for naturvernet uten SV

Dagsavisen, 01.10.2021

Les saken her

– Vi er bekymret over årsakene til at SV har trukket seg fra regjeringssonderingene. Det gjør oss veldig urolige. Vi skulle gjerne sett at prioriteringen av natur og klima ble tyngre vektet i forhandlingene, sier Ingrid Rostad, fagrådgiver for natur i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Telenor vil selge seg ut av Myanmar etter press fra militærjuntaen. Nå kan planene skrotes.

Aftenposten, 27.09.2021

Les saken her

– At OECDs kontaktpunkt vil behandle klagen, betyr at det er en reell mulighet for at Telenor har brutt retningslinjene for ansvarlig selskapsdrift.

Det sier Diego Foss, fagrådgiver i ForUM, i en pressemelding.

– Vi mener at salget må settes på vent frem til det er avklart om Telenor har handlet innenfor de anerkjente standardene for ansvarlig næringsliv.

OECD vurderer klage på Telenor-salg

NRK, 27.09.2021

Les saken her

Forum for utvikling og miljø (ForUM), et nettverk av over 50 norske klima-, miljø- og utviklingsorganisasjoner, støtter klagen. De sier det er første gang OECD skal behandle et selskaps ansvar når de selger et datterselskap. Fagrådgiver i ForUM, Diego Foss, sier saken kan sette en standard for hvilke vurderinger selskaper må gjøre før de selger.

Finansdepartements ekspertutvalg foreslår nullutslippsmål for Oljefondet

Transit, 20.08.2021

Les saken her.

– Det er ingen tvil om at Statens pensjonsfond utland (SPU) per i dag er en klimasinke, en rekke institusjonelle investorer har allerede tydelige mål om nullutslipp og det blir stadig flere. Når ekspertgruppen nå foreslår det samme for fondet, så er det tydelig at dette verken handler om aktivisme eller å gjøre fondet til et klimapolitisk verktøy. Det er rett og slett finansiell gambling å ikke omstille seg når hele verden er enige om at vi skal nå målene i Parisavtalen, sier ForUMs fagrådgiver for ansvarlige investeringer, Diego Alexander Foss.

Telenor klages inn til OECD etter Myanmar-exit: – En svært stygg ripe i lakken mener Forum for utvikling og miljø

E24, 27.07.21

Les saken her

Kjøperen av Telenors virksomhet i Myanmar skal ha finansielle bånd til militærjuntaen, fremgår det av det offisielle klagebrevet. Flere hundre sivilrettslige organisasjoner stiller seg bak klagen på den norske telegiganten.

– Profilert seg på demokratiseringen

Diego Alexander Foss, fagrådgiver i Forum for utvikling og miljø, reagerer og mener Telenor har «profilert seg på deres bidrag til demokratiseringsprosessen som foregikk i Myanmar».

– Vi mener det er svært alvorlig dersom et statseid, norsk selskap har brutt OECDs retningslinjer og det svekker Telenors omdømme i Myanmar at de nå står i to saker hvor de er anklaget for brudd på retningslinjene. Det vil være en en svært stygg ripe i lakken dersom det nå viser seg at de bryter OECDs rammeverk for ansvarlighet, sier Foss til E24.

Han legger også til at «salget kan også bidra til å svekke Norges omdømme i landet».

Hvilken plass får fattige land og sivilsamfunn på høstens FN-toppmøter? Dette svarer utviklingsministeren

Transit, 06.07.21

Les saken her

Digital ulikhet

De 14 organisasjonene som har skrevet under mener at hybride møter, hvor deler av møtene forgår digitalt, ikke er gode nok. Brevet viser til det digitale gapet som skaper tilkoblingsproblemer og skyver for mange ut av forumene for deltakelse:

— Både sivilsamfunn og stater har hatt tekniske problemer som har gjort at de ikke får tilgang til møtene, men flere vi snakker med opplever også at myndighetene i landet deres overvåker dem og hindrer dem fra å delta i internasjonale møter, sier daglig leder for Forum for utvikling og miljø (ForUM), Kathrine Sund-Henriksen.

Kronikk: Vi trenger bærekraftige lærere

Utdanningsnytt, 02.07.21

Les kronikken her

Av Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø, og Anne Cath da Silva, generalsekretær i FN-sambandet

Utdanning for bærekraftig utvikling er avgjørende nå og i årene som kommer.

En omlegging til bærekraftig utvikling vil måtte endre Norge. Det vil bli krevende. Derfor må Stortinget sørge for at utdanning for bærekraftig utvikling vektlegges betydelig mer i den nasjonale handlingsplanen for FNs bærekraftmål enn det regjeringen har lagt opp til i sin nylig fremlagte bærekraftsmelding, «Mål med mening».

Intervju: 14 organisasjoner krever at regjeringen garanterer plass på høstens internasjonale forhandlinger

Transit, 02.07.21

Les saken her

I juni sendte 14 norske sivilsamfunnsorganisasjoner brev til statsministeren, utenriksministeren og utviklingsministeren og ba dem garantere rettferdig deltakelse for fattige land og sivilsamfunn under høstens FN- og WTO-toppmøter.

Forum for utvikling og miljø følger både klima- og naturforhandlingene tett, og samarbeider med sivilsamfunn fra hele verden i dette arbeidet og ser med bekymring effekten korona har hatt tilgangen til internasjonale prosesser.

— Flere av våre kollegaer fra asiatiske land som har fulgt naturavtaleforhandlingene har jobbet hele natta i snart to måneder, hjemmefra med familien rundt seg. De er helt utslitte nå, forteller daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Kathrine Sund-Henriksen.

Intervju: ForUM om ny berekraftsplan: – For lite for seint

Framtida, 24.06.21

Les saken her

I går lanserte regjeringa ein ny berekraftsplan. Forum for utvikling og miljø meiner planen kjem for seint og er for lite ambisiøs.

– Vi står overfor ei alvorleg klima-, natur- og ulikskapskrise, og har få år på å nå FN sine ambisiøse mål. Vi forventa ein plan som ville ta Noreg i ei ny og berekraftig retning, men denne planen stakar dessverre ikkje ut nokon ny kurs for Noreg.

Det uttalar dagleg leiar i Forum for utvikling og miljø (ForUM) Kathrine Sund-Henriksen i ei pressemelding. Regjeringa lanserte onsdag ein handlingsplan for kva Noreg skal gjere for å bidra til at FN sine berekraftsmål blir nådd innan 2030

Intervju: Norge har vurdert egen bærekraft: Høyt forbruk trekker ned

E24, 23.06.21

Les saken her

Hvis alle i verden hadde brukt like mye ressurser som nordmenn, så ville det ha vært behov for 3,2 jordkloder.

Det er noe av det som kommer frem i en fersk rapport som oppsummerer hvordan Norge ligger an med å oppnå FNs bærekraftsmål. Dette er andre gang at Norge leverer en frivillig egenvurdering til FN.

Statsrådene presenterer samtidig den nasjonale handlingsplanen for bærekraftsmålene, bærekraftsmeldingen.

Regjeringens plan er imidlertid ikke ambisiøs, konkret og forpliktende nok. Det mener Forum for utvikling og miljø (ForUM), som er et nettverk av over 50 norske organisasjoner.

– Vi forventet en plan som ville ta Norge i en ny og bærekraftig retning, men denne planen staker dessverre ikke ut noen ny kurs for Norge. Dette er for lite for sent, sier daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen, i en melding.

Intervju: Erna har vært FNs pådriver for bærekraftsmålene i 5 år. Først nå kommer planen for hvordan Norge skal bidra

Naturpress, 22.06.21

Les saken her (+)

Forum for utvikling og miljø (ForUM) – et nettverk av over 50 norske organisasjoner – mener regjeringen har kommet skuffende sent på banen. Fra ForUM stilles det nå høye forventninger til regjeringens plan. – Når Norge kommer så sent på banen med en nasjonal plan, er det desto viktigere at planen er ambisiøs og forpliktende – Når Norge kommer så sent på banen med en nasjonal plan, er det desto viktigere at planen er ambisiøs og forpliktende, sier Kathrine Sund-Henriksen til Naturpress.

Kronikk: Samarbeid for bedre løsninger og styrket tillit

Bistandsaktuelt, 17.06.21

Les kronikken her

Selv om myndighetene i alle land har ansvaret for å oppnå bærekraftsmålene, klarer de ikke å finne alle løsningene alene. Hva skal til for å få til god nok medvirkning og samarbeid med andre samfunnsaktører? Spør daglig leder i ForUM, Kathrine Sund-Henriksen, og direktør ved Oslo Governance Centre, United Nations Development Programme (UNDP), Arvinn Gadgil.