ForUM i media

Her legger vi jevnlig ut noen av sakene hvor ForUM uttaler seg i media. NB! Ikke alle medieklipp kommer opp her.

2019

Omtale: Utdanning er en rettighet, ikke en vare

Bistandsaktuelt, 11. juni 2019

Kronikk av Beathe Øgård, leder i SAIH

«Meldingen er klar fra meg – vi skal ikke støtte kommersielle krefter i utdanning,» sa utviklingsminister Dag Inge Ulstein på en utdanningspolitisk faglunsj arrangert av det norske nettverket for Global Campaign for Education (GCE) og ForUM for utvikling og miljø forrige uke.

Les kronikken her

Kronikk: Utdanningsfinansiering: Hva innebærer et globalt lederskap?

Bistandsaktuelt, 4. juni 2019

Kronikk fra Forum for utvikling og miljø og GCE Norge:
Vi er langt unna målet om at alle barn skal få gratis kvalitetsutdanning. Med dagens tempo når vi det først i år 2100. Norges globale lederskap på utdanningsfinansiering trengs sårt for å komme raskere i mål, men hva innebærer det - helt konkret?

Med bærekraftsmål 4 har verdens land blitt enige om å sikre alle barn gratis og god utdanning innen 2030, og i juli skal statsledere og ministre møtes ved FNs hovedkvarter i New York og diskutere fremgangen mot å nå målet.

FNs generalsekretærs framdriftsrapport fra 2018 viser at verden ikke er i rute med å nå bærekraftsmål 4 om gratis kvalitetsutdanning til alle innen 2030. Verdenssamfunnet har investert alt for lite i utdanning. Hvis det fortsetter som i dag, vil det ta minst 70 ekstra år før alle barn og unge går på skole.

Forum for utvikling og miljø og Global Campaign for Education Norge (GCE) er to store nettverk, og vi har stilt oss bak et tydelig krav til norske myndigheter: Skal Norge beholde tittelen som global leder i utdanning må de ta til orde for retten til gratis, inkluderende kvalitetsutdanning og ta opp kampen mot den økende kommersialisering av utdanningssektoren.

Les kronikken her

Kronikk: Tar du bærekrafts-ballen, Erna?

Bistandsaktuelt, 29. mai 2019

Kronikk fra 29 norske organisasjoner og foreninger: Det er et paradoks at Erna Solberg, som var en forkjemper for en global handlingsplan for bærekraftsmål 3 om god helse, ikke er tydeligere på ballen hjemme i Norge. Det er på høy tid med en norsk handlingsplan for bærekraftsmålene.

Les hele kronikken her

Kronikk: Stans norsk våpeneksport

NRK Ytring, 22. mai 2019

Krigen i Jemen pågår nå. Norsk eksport av militært materiell til land som kriger i Jemen pågår nå. Dette viser at det er noe grunnleggende galt med forvaltningen av norsk våpeneksport.

Les hele kronikken her.

Kronikken er signert av: Ingrid Rostad, fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM); Birgitte Lange, generalsekretær i Redd Barna; Embla Regine Mathisen, leder i Changemaker; Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp; Henriette Killi Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp; John Peder Egenæs, generalsekretær for Amnesty International Norge; Thea Tveter Lysvik, leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom; Pål Trautmann Olerud,talsperson og styremedlem for Norges Fredsråd; Irene Elise Hamborg, styreleder i Norges Fredslag.

Ber om stans i all oljeleting

Stavanger Aftenblad, 20. mai 2019

Miljøvernorganisasjoner har startet en underskriftskampanje med mål å stanse all leting etter olje og gass i Norge. I oppropet blir regjeringen bedt om å stanse all oljeleting og legge ned ordningene med leterefusjon og opphørsrefusjon, samt investere i fornybar energi og bærekraftige løsninger.

- Fortsatt leting etter olje og gass med sikte på produksjon og bruk i flere tiår er ikke forenlig med FNs klimamål. Likevel har regjeringen nylig utlyst rekordmange nye letelisenser. Dersom andre land gjør som Norge, blir konsekvensene meget farlige for millioner som allerede lider i dag og for våre barn og barnebarn og alle som kommer etter oss, heter det i oppropet.

Les sak i Stavanger Aftenblad her.

– Urfolk bærer stor risiko

NRK Sápmi, 18. mai 2019

Sametingets kritikk av oljefondet for manglende urfolks etikk, er på sin plass, mener leder i menneskerettighetsnettverk. I dag foregår næringsvirksomhet som ikke er i samsvar med urfolksrettigheter, hevder Sametinget. Nå vil de ha «kjøreregler som styrker» urfolkskampen.

De har derfor skrevet brev til NBIM, Norges Bank Investment Mangament (NBIM), som forvalter Oljefondet.

– Urfolk bærer en stor risiko ved næringsvirksomhet, gjennom å ha sitt livsgrunnlag tett knyttet til naturressurser. De blir ofte utelatt i dialogen, fordi de har svak representasjon i beslutningsorgan, sier fungerende leder i ForUM, Ingrid Rostad.

Les saken her

KrF vil trappe opp bistand til landbruk

Bistandsaktuelt, 05.05.19

KrF vil at det skal satses ses mer på bistand til landbruk og matsikkerhet. Rapport anbefaler å ikke glemme småbøndene. Ifølge rapporten var «småbønder» og «småskala fiskere» fraværende som målgruppe for norsk bistand i statsbudsjettet for 2019. I stedet brukte regjeringen mer generelle betegnelser som «bønder» og «fiskere og oppdrettere». Ingrid Rostad, fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø, mener at dette gjenspeiler en uheldig utvikling.

– FN mener at småbønder, under de rette forholdene og med målrettet støtte, kan være med på å skape en ny og bærekraftig landbruksrevolusjon som kan løfte en milliard mennesker ut av fattigdom. Vi mener derfor det er bekymringsfullt at småbønder ikke lenger var en uttalt målgruppe i statsbudsjettet for 2019, skriver Rostad i en epost til Bistandsaktuelt.

Les saken her

Kronikk: Tør Norge ta kampen mot skatteflukt?

Vårt Land, 25. april 2019

Dagens internasjonale skattesystem favoriserer rike over fattige og er overmoden for endring. Norge kan bidra mer for at fattige land får skattepengene de har krav på.

Felleskronikk fra: Ingrid Rostad, Fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø; Henriette Killi Westhrin, Generalsekretær i Norsk Folkehjelp; Hege Skarrud, Leder i Spire; Embla Mathisen, Leder i Changemaker; Thea Tveter Lysvik, Leder i Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom; Mathilde Dahl, 1. Nestleder i Attac.

Les kronikken her

Youtube-serien «Mission impact» vil skapa engasjement for FNs berekraftsmål

Framtida.no, 4. april 2019

Alle verdas land har blitt einige om å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringane før 2030. Kva har tre norske ungdommar å stille opp med mot enorme, globale utfordringar?

PLAST, VÅPEN OG SKATTEPARADIS: Denne gongen er ho «Plast-Penelope» som reiser til Trøndelag for å forstå kor omfattande plastproblematikken er. Tysdag 2. april kom alle seks episodane i Youtube-serien «Mission impact».

Produsentane bak webserien er Hacienda Film og Differ Media, som også står bak blant anna den kjente Thank you for the rain og dokumentaren frå Bygdepride. Serien er laga i samarbeid med Forum for utvikling og miljø, med eit mål om å skape engasjement rundt berekraftmåla til FN.

Bloggar Victoria Frostmann Skau (20) og Kim Mateo (27) fyller dei andre to hovudrollene i den nye webserien. Gjennom seks episodar tek dei fatt på tre av dei største ufordringane på kloden: plast, våpeneksport og skatteparadis.

Les saken her

Nå kommer nettserien om de unges kamp for framtida – Mission Impact (se trailer her)

Naturpress, 1. april 2019

Krig. Fattigdom. Miljøkrise. Nettserien Mission Impact følger tre norske ungdommer som tar opp kampen for en bærekraftig framtid.

"VI SITTER ALLE PÅ SUPERKREFTER FOR EN BÆREKRAFTIG FRAMTID"
Ingrid Rostad, fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø, mener serien både provoserer og berører, men viktigst av alt – den engasjerer.

– For når problemene er presentert og tårene er tørket, følger Mission Impact deltakerne inn i kampen for forandring, og deltakerne nekter å la seg stoppe. Gjennom det varierte persongalleriet, viser serien at vi alle sitter på superkrefter i kampen for en bærekraftig framtid, sier Rostad.

Serien er produsert av Hacienda Film og Differ Media, kjent for prisbelønte produksjoner som Sweatshop, Motherhood og Thank You For The Rain. Serien er laget i samarbeid med Forum for utvikling og miljø og deres 50 medlemsorganisasjoner.

Les saken her

Equinor klaget inn for brudd på OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv

Dagsavisen, 31. mars 2019

Bakgrunnen er en ulykke i 2017 der seks arbeidere fra Sør-Korea omkom og mange ble skadet.

Krever innføring av menneskerettighetslov: ForUM er svært kritisk til at Equinor så langt har nektet å offentliggjøre rapporten.

– Åpenhet om denne typen hendelser er avgjørende for at andre skal kunne lære, og dermed minske sjansen for nye lignende hendelser, sier daglig leder i ForUM Ingrid Rostad, som viser til forventningene om åpenhet i OECDs retningslinjer. Hun mener det på høy tid at Norge følger i fotsporene til blant andre Frankrike, og innfører en menneskerettighetslov for næringslivet som pålegger selskaper å gjøre grundige aktsomhetsvurderinger, også i leverandørkjeden.

–En menneskerettighetslov for næringslivet vil gjøre det mulig å følge opp norske selskaps forpliktelser, også med tanke på kravet om åpenhet, sier Rostad.

Les saken i Dagsavisen her

Les også NTB-sak her (Teknisk ukeblad)

Genmanipulert mygg mot malaria – kan bli nytt miljøproblem

Mygg med redigert arvemateriale skal ta knekken på malariamyggen i Afrika. De genmanipulerte organismene kan bli et miljøproblem i framtiden, frykter FN.

ForUM for utvikling og miljø, et nettverk av 50 norske organisasjoner, har i anledning arbeidet med den internasjonale biomangfoldkonvensjonen i Egypt i november, anbefalt norske myndigheter et moratorium mot mer omfattende genetiske endringer som kan utslette hele arter. Det ble imidlertid ikke flertall for et moratorium mot gendrivere på FNs biodiversitetskonferanse i Egypt. Særlig afrikanske land, som trenger å bli kvitt malariamyggen, stemte mot dette.

Les saken her

Ungdomsopprøret fortsetter i ny nettserie

Bistandsaktuelt, 26. mars 2019

Sist uke demonstrerte titusener av barn og unge for klima. En ny nettserie vil ta engasjementet enda lenger. «MISSION IMPACT» skal få norske unge opptatt av våpeneksport, forsøpling og skatteflukt.

Neste uke legges serien «Mission Impact» ut på nett. Gjennom seks episoder tar miljøaktivist Penelope Lea (14), filmskaper Kim Mateo (27) og blogger Victoria Skau (20) «opp kampen mot vår tids største utfordringer», som det heter på seriens hjemmeside.

Ved å reise til skatteparadiser, våpenfabrikker og forsøplet fjærestein, får ungdommene oppleve problemene på nært hold. Deretter reiser de hjem og finner ut hvordan de selv kan være med å løse dem.

Les saken her.

Ungdom med handlekraft

Ny Tid, 21. mars 2019

BÆREKRAFTSMÅL: Den nye serien Mission Impact viser engasjert ungdom som krever handling. Den slippes først på sosiale medier. Mission Impact er en ny ungdomsserie om FNs bærekraftsmål med lanseringsdato 2. april. Det er dokumentarfilmprodusentene Differ Media og Hacienda Film og Forum for utvikling og miljø (ForUM) som står bak serien. Vi får være med når Penelope (14) oppdager maritim forsøpling, Victoria (19) oppdager våpeneksport og Kim (27) oppdager skatteparadiser.

Les intervju med ForUM og filmskaperne i Ny Tid her

Oljefondet skulle ut av kullkraft: Står fortsatt med 74 milliarder i kullindustrien

Stavanger Aftenblad, 6. mars 2019

Snart fire år etter Stortingets historiske vedtak om å trekke Oljefondet ut av kullindustrien, har fortsatt fondet 74 milliarder kroner i kullindustrien.

Vedtok uttrekk i 2015: 27. mai 2015 var en gledens dag for de som i en årrekke hadde jobbet for at Oljefondet skulle trekke seg ut av kullkraftindustrien. Da vedtok nemlig Stortinget å trekke ut selskaper med mer enn 30 prosent kull ut i porteføljen ut av Oljefondet.

–Vi er veldig glade for at Oljefondet trekker seg ut av kull. Gratulerer til Stortinget og alle som har stått på. Framtiden i våre hender, WWF, Greenpeace, flere av våre medlemmer og mange andre hasr gjort en kjempeinnsats. Dette er en viktig seier for klima, miljø og helse jublet daglig leder Andrew Preston i Forum for Utvikling og Miljø - et nettverk med 50 norske organisasjoner.

Stavanger Aftenblad

Norge uten egen bærekraftsplan for fjerde år

NTB, 27. og 28.01.19

Norge har aldri fått på plass en egen handlingsplan for FNs bærekraftsmål. Likevel reiser Erna Solberg til andre deler av verden og predikerer de samme målene. – Stortinget har bedt regjeringen om å lage en plan, og Høyre programfestet det i 2017, likevel nøler regjeringen, sier leder i Forum for utvikling og miljø, Borghild Tønnessen-Krokan.

NTB-sak publisert bl.a. i Vårt Land, Klassekampen, ABC Nyheter, Vesterålen Online, Haugesunds avis, EnerWE og Resett.

Les online her

​Bistandsorganisasjonane om ny regjeringsplattform: – Bra for menneskerettar, dårleg for klima

Framtida.no, 18.01.19

Bistandsorganisasjonane har både ris og ros å kome med til den nye regjeringa. Regjeringa må legge vanskelege dilemma på bordet for å klare å nå berekraftmåla før 2030. Det meiner Borghild Tønnessen-Krokan, dagleg leiar for Forum for utvikling og miljø.

– Det er eit kjent paradoks at Norge for eksempel satsar på olje og samtidig bekymrar seg for farlege klimaendringar. Og eksporterar militærmateriell til land som krigar i Jemen, samstundes som me driv humanitær bistand for å motverke dei verste konsekvensane av den same krigen.

Les hele saken her

2018

«Denne jula krev eg at politikarar tek ansvar»

Innlegg i Sunnmørsposten og Sunnhordland fra KFUK KFUM Global, 19.12.18

Rapportomtale: Rapporten, Norways Fair Share, er skrive på oppdrag frå Regnskogfondet, Kirkens Nødhjelp, Naturvernforbundet og Forum for utvikling og miljø for å avgjere Noreg sitt rettferdige bidrag. Konklusjonen er at Noreg må løyve 50 mrd. kr til utsleppskutt i resten av verda. No er det opp til regjeringa, med Erna i spissen, å handle. Denne jula ynskjer eg ikkje fleire lovnader om gåver til klima, eg treng ei ansvarspåskriving!

Les innlegget her

Vinn eller forsvinn på FNs klimatoppmøte: – Du vet aldri om noen plutselig blir ekstra vanskelige

ABC Nyheter, 14.12.18

Norge har her i Polen sagt at de skal doble støtten til Det grønne klimafondet fra 400 til 800 millioner kroner, og fått mye positive reaksjoner på det.

«Men dette er et gammelt løfte fra 2015, selv om det i Polen har blitt oppfattet som nye penger. Det kreves også enda mer og vi venter fremdeles på forsikringer om at dette er nye, friske penger, ikke bare omplassering av annen klimafinansiering.»

Les hele saken her.

Svar til Astrup

Klassekampen, 14.11.18

Det er bra at regjeringen vil følge opp hensynet til menneskerettighetene i næringslivsbistanden, men hvordan vil de gjøre det hvis verken myndighetene i landet eller selskapene selv tar ansvar?

Les innlegget her

Signert John Peder Egenæs, Amnesty International Norge Johan N. Hermstad, Fellesrådet for Afrika Anja Bakken Riise, Framtiden i våre hender Henriette Killi Westhrin, Norsk Folkehjelp Heidi Furustøl, Initiativ for Etisk Handel Gro Lindstad, FOKUS (Forum for kvinner og utvikling) Anders Haug Larsen, Regnskogfondet Borghild Tønnessen-Krokan, Forum for utvikling og miljø

Fiji på Stortinget

Naturpress, 19.10.18

En Talanoa - en dialogtradisjon fra øystaten Fiji - skal hjelpe politikerne på Stortinget til å finne svarene for å møte en truende klimakollaps.

25. oktober arrangerte Forum for utvikling og miljø, Arbeiderpartiet og flere organisasjoner en Stortingstalanoa.

Les mer på Naturpress.

Organisasjoner utfordrer regjeringen til høyere utslippskutt

14.08.18 -NTB m.fl.

Klimarapport lansert på Arendalsuka: I en ny rapport som er framlagt av Naturvernforbundet, Kirkens Nødhjelp, Forum for utvikling og miljø og Regnskogfondet, går det fram at Norge må bidra til klimagassutslipp tilsvarende 430 prosent av våre nasjonale utslipp innen 2030. Minst 53 prosent må tas hjemme, er kravet.

Bistandsaktuelt.

Naturpress.

NTBs sak ble også publisert bl.a. i Nettavisen, Vårt Land, Stavanger Aftenblad, Varden, Sunnmøringen og Firda.