Internasjonale prosesser

Mange internasjonale forhandlinger og prosesser som skal sikre fremgang mot FNs klimamål og bærekraftsmålene avholdes fortsatt delvis digitalt som følge av koronapandemien. Saken oppdateres fortløpende etter hvert som vi får mer informasjon.

Oppdatert 10.05.2022

Verden står overfor enorme utfordringer framover, men ikke alle internasjonale prosesser kan settes på vent. ForUM mener det er viktig å sikre fremgang og meningsfull deltagelse av sivilsamfunn i arbeidet, også i unntakstilstanden. I møter som avholdes digitalt, eller er hybride, må det tas grep for at sivilsamfunn får tilgang til viktige diskusjoner. Representanter fra områder med mindre tilgang på digital infrastruktur og fasiliteter må også inkluderes.

Stockholm+50: 2.-3. juni 2022

2. og 3. juni 2022 avholdes et internasjonalt FN-møte i Stockholm for å markere at det er 50 år siden Stockholmkonferansen i 1972. Forankret i Decade of Action, under temaet «Stockholm+50: a healthy planet for the prosperity of all – our responsibility, our opportunity», håper Sverige og Kenya som er vertskap at møtet vil åpne for ny tenkning. Et forberedende møte ble gjennomført i FNs hovedkvarter i New York 28. mars 2022.

ForUM er med på prosjektet «Towards Stockholm+50», som løfter fram arven fra Stockholm gjennom en serie legacy lecturesog en to-dagers digital konsultasjon 18. og 19. mai.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for Stockholm+50 for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no.


FNs klimaforhandlinger i 2022

Årets to viktigste internasjonale klimakonferanser er det årlige mellomforhandlingsmøtet i Bonn fra 6.–16. juni og klimatoppmøtet, eller COP27, som holdes i Sharm el-Sheikh fra 7.–18. november 2022. Klimagruppa har utarbeidet et posisjonsnotat som er oversend den norske delegasjonen. ForUM har er tildelt sju deltakerplasser fra UNFCCC som tildeles interesserte fra organisasjonene. Lillian Bredal Eriksen som er klimarådgiver i ForUM vil være sivilsamfunnets representant i den norske delegasjonen under mellomforhandlingene i Bonn.

Til klimatoppmøtet i Glasgow i 2021 utarbeidet klimagruppa et posisjonsnotat som ble overlevert til den norske delegasjonen før konferansen. Etter konferansen utarbeidet gruppa en rapport som vil være utgangspunkt for posisjonsnotatene for klimakonferansene i 2022.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs klimaforhandlinger for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no.

FNs naturforhandlinger - delt i to, første del digital andre del fysisk

Naturforhandlingene skulle nå for lengst vært i mål med en ny global naturavtale, som etter planen skulle spikres på FNs naturtoppmøte i Kunming, Kina fra 15. til 28. oktober 2020. Dette toppmøtet har blitt utsatt flere ganger på grunn av covid-19, og i midten av august 2021 kom beskjeden om at toppmøtet er delt i to deler. Den første delen fant sted digitalt fra 11. til 15. oktober 2021, og ForUM var representert av Stefan Norris fra Sabima i delegasjonen. Den andre delen skulle finne sted i Kunming, Kina fra 25. april til 8. mai 2022, menvil finne sted 28. august-10 september.

Mellomforhandlingene (OEWG-3) som skulle finne sted i Colombia i fjor sommer ble også utsatt og ble gjennomført digitalt, men med omfattende begrensninger på hva som kunne diskuteres i august og september 2021. Flere forhandlingsmøter er flyttet som følge av koronakrisen. Gruppa som jobber med å evaluere statusen for verdens biologiske mangfold skulle opprinnelig møtes i mai i 2020, men dette møtet (SBSTTA-24) ble også utsatt flere ganger. Det samme skjedde med møtet for gruppa som jobber med implementering av konvensjonen (SBI-3). Begge møtene ble gjennomført digitalt i andre kvartal 2021, men det var omfattende kritikk av gjennomføringen og både stater og sivilt samfunn. Som følge av problemene knyttet til digitale forhandlinger ble alle de tre forhandlingsmøtene gjenopptatt i fysiske møter i Genève fra 13. til 30. mars. ForUM var representert i den norske delegasjonen ved Borghild Tønnessen-Krokan fra Regnskogfondet, og utarbeidet i forkant et felles posisjonsnotat til forhandlingene.

Mot slutten av møtene i Genève ble det besluttet at det skal gjennomføres enda et forberedende møte (OEWG-4) før naturtoppmøtet i høst. Dette møtet vil finne sted i Nairobi mellom 21. og 26. juni 2022. ForUM vil være representert i den norske delegasjonen og arbeider tett med internasjonalt sivilsamfunn for å løfte våre prioriteringer.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for naturavtaleforhandlingene for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no.

FNs miljøforsamling (UNEA): 22.-23. februar 2021 og februar 2022

Den femte miljøforsamlingen i FN (UNEA 5) ble delt i to sesjoner som følge av koronapandemien. UNEA 5.1 ble avholdt digitalt fra 22. til 23. februar 2021, og UNEA 5.2 ble avholdt fysisk i Nairobi fra 28. februar til 2. mars 2022.

Den første sesjonen hadde en svært begrenset agenda, og behandlet i hovedsak arbeidsdokumenter som trengs for å drifte FNs miljøprogram fram til sesjon to kunne avholdes. ForUM hadde to delegasjonsplasser på UNEA 5.1, og deltagelse fra observatører. Til tross for den begrensede agendaen, kom det siste dag en viktig nyhet om ny ministerkonferanse om marin forsøpling.

Les mer om UNEA 5.1 her.

Den andre sesjonen av miljøforsamlingen ble avholdt i Nairobi fra 28. februar til 2. mars 2022. I tillegg ble det gjennomført forberedende forhandlingsmøter (OECPR) mellom 21. og 25. februar og en spesialsesjon for å markere FNs miljøprograms femtiårsjubileum fra 3. til 5 mars samme sted. Alle møtene var hybride, med begrenset adgang til fysisk deltagelse. ForUM var representert i den norske delegasjonen til UNEA 5.2 ved Silje Sørfonn Moe fr\ea WWF. I tillegg deltok Eirik Lindebjerg og Inger Haugsgjerd fra WWF under ForUMs akkreditering. ForUMs rådgiver Ingrid Rostad deltok i kraft av sin rolle som global koordinator for gruppen for ikke statlige organisasjoner i FNs miljøprogram og som en del av ledergruppen for samarbeidskomiteen for sivilsamfunnet. ForUM sendte et innspill til den norske delegasjonen i forkant av møtene, med hovedfokus på resolusjonen som skulle gi et forhandlingsmandat for ny global plastavtale, samt naturbaserte løsninger og et vitenskapspanel for kjemikalier. Alle disse resolusjonene ble vedtatt, i stor grad i tråd med ForUMs innspill. UNEA 5.2 konkluderte med 14 resolusjoner for å styrke arbeidet for naturen.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram for mer informasjon: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

HLPF 2022 blir arrangert 5. – 15. juli samt en høynivådag 18 juli. Tema for årets HLPF er “Building back better from the coronavirus disease (COVID-19) while advancing the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development”. I tillegg vil høynivåforumet rette et spesielt søkelys på SDG 4 (God utdanning), SDG 5 (Likestilling mellom kjønnene), SDG 14 (Livet under vann), SDG 15 (Livet på land) og SDG 17 (Partnerskap for å nå målene).

I år sitter ForUMs rådgiver i den norske delegasjonen. I tillegg til å delta som en del av delegasjonen, er ForUM aktive i NGO Major Group, sivilsamfunnets involveringsmekanisme for HLPF.

HLPF 2021 ble arrangert digitalt 6.–15. juli 2021. ForUM hadde to delegasjonsplasser. Temaet for HLPF 2021 var Sustainable and resilient recovery from the COVID-19 pandemic that promotes the economic, social and environmental dimensions of sustainable development: building an inclusive and effective path for the achievement of the 2030 Agenda in the context of the decade of action and delivery for sustainable development.

Programmet la vekt på den internasjonale responsen på covid-19 og hvordan man kan komme tilbake på rett spor for å oppnå bærekraftsmålene innen 2030. Norge la frem sin Voluntary National Review (VNR) på årets HLPF.

45 land skal presentere sine frivillige nasjonale gjennomganger av arbeidet med bærekraftsmålene (Voluntary National Review – VNR), slik som Norge gjorde i fjor. Sivilsamfunnet fikk bidra med en vurdering av Norges arbeid med Agenda 2030 med én side per bærekraftsmål i den offisielle rapporten. I tillegg til å sitte i delegasjonen, deltok ForUM i flere arrangementer i regi av sivilsamfunnet.

Les mer om ForUM på fjorårets HLPF her.

Som forberedelse til HLPF 2022 arrangerte UNECE (FNs økonomiske kommisjon for Europa) et regionalt forum for bærekraftig utvikling 6.–7. april 2022. Konklusjonen fra forumet var at regionen ligger dårlig an i arbeidet med å nå bærekraftsmålene.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs bærekraftsmål for mer informasjon: Sondre Nave, sondre@forumfor.no.

Internasjonale konferanser om mat og matsystemer

CFS (Committee on World Food Security) vil ha sitt 50. panelmøte i oktober 2022. Vi kommer tilbake med eksakt tidspunkt når dato foreligger.

Se oversikt over FAOs møter og konferanser i 2022.

Se oversikt over andre internasjonale konferanser og møter i 2022. Listen er ikke uttømmende.

Det kan videre være interessant å ta en titt på programmet til Food20- conference som utnevner seg selv til å være verdens ledende matkonferanse. Klimatoppmøtet som foregår fra 7. til 18 november i Sharm el Sheik i Egypt er også relevant for dere som arbeider med mat i organisasjonene.

ForUM deltok i 2021 på verdenstoppmøtet om matsystemer. ForUMs innspill til den norske delegasjonen kan leses her.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for FNs forhandlinger om mat for mer informasjon: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no.

Finansiering for utvikling

Årets møte i Finance for Development (FfD) Forum ble avholdt 25. til 28. april, som som en hybrid løsning, med både fysisk og digital deltagelse.

I årets sluttdokument sendte FfD-forum en oppfordring til FN generalforsamling om å vurdere behovet for å arrangere en ny FN-konferanse om utviklingsfinansiering i 2024. Sist gang det ble avholdt en slik konferanse var i Addis Abeba i 2015 der Adis Abeba Action Agenda ble vedtatt. Et annet viktig tema på årets møte var at hele 60 prosent av de fattigste landene i verden står i fare for å havne i gjeldskrise.

Les den internasjonale sivilsamfunnsgruppens kommentarer til FfD-forum her og ForUMs nettsak her.

I fjor var det begrenset deltakelse for sivilsamfunnet og forumet utarbeidet ikke noe sterkt sluttdokument.

Les reaksjonene fra den internasjonale sivilsamfunnsgruppen etter fjorårets møte.

IMF og Verdensbanken sine vårmøter ble i år avholdt fra 22. til 24. april. Les brevet ForUM signerte, sammen med sivilsamfunn fra Norden og Baltikum, til IMF her og til Verdensbanken her.

UNCTAD-konferansen, som var planlagt avholdt i Barbados 18.-23. oktober i 2020 ble utsatt til 2021. Møtet tar kun sted hvert fjerde år, og Barbados har som vertskap hatt et sterkt ønske om å gjennomføre et fysisk møte. Det endte likevel med at møtet ble gjennomført digitalt 3.-8. oktober.

Se informasjon om møtet og utfall.

Kontakt ForUMs rådgiver med ansvar for finansiering for utvikling for mer informasjon: Sondre Nave, sondre@forumfor.no.

Partsmøte i FN-avtalen Arms Trade Treaty

FNs syvende statspartsmøte for Arms Trade Treaty ble avholdt 30. august til 3. september 2021. Under statspartsmøtene arbeidet sivilsamfunn for at avtalen implementeres godt og utgjør en reell forskjell for internasjonal våpenhandel.

Neste statspartsmøte vil bli 22-26. august 2022.

Mer informasjon finner du her.

WTO Public Forum

Arrangementet ble avlyst i 2020, men vil avholdes mellom 28. september og 1. oktober i år. Arrangement blir en hybrid, hvor frist for registrering for fysisk deltakelse er 6. september. Frist for å registrere digital deltakelse er 27. september.

Mer informasjon om arrangementet finner du her.


Kontakt ForUM for mer informasjon

Medlemsorganisasjoner som ønsker mer informasjon om prosessene kan ta kontakt med ForUMs fagrådgivere.

FNs klimaforhandlinger og FNs toppmøte om matsystemer: Lillian Bredal Eriksen, lillian@forumfor.no

Naturavtaleforhandlingene, FNs miljøforsamling og FNs miljøprogram: Ingrid Rostad, ingrid@forumfor.no

FNs bærekraftsmål og finansiering for utvikling: Sondre Nave, sondre@forumfor.no

Dette er prosessene

FNs klimaforhandlinger er et årlig møte der verdens land diskuterer løsninger på verdens klimaproblemer.

FNs miljøforsamling (UNEA) møtes annethvert år i Nairobi, Kenya, for å bli enige om prioriteringene for den globale miljøpolitikken og for å utvikle internasjonal miljølovgivning.

FNs forhandlinger om ny naturavtale med nye mål for å bevare naturmangfoldet skulle etter planen framforhandles gjennom året. Aichimålene er verdens mål for å ta vare på naturmangfold, som gikk ut i 2020. Forhandlingene om ny naturavtale er samlokaliserte med statspartsmøtene for Cartagena-protokollen og Nagoya-protokollen.

FNs toppmøte om matsystemer er et toppmøte om internasjonale matsystemer. Møtet i 2021 er "folkets toppmøte", der hele verden er invitert til å komme med løsninger.

FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (High Level Polical Forum - HLPF) arrangeres årlig av FN i regi av ECOSOC i New York i juli. Forumet har som mål å sikre implementering av FNs bærekraftsmål og Agenda 2030. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene.

Finance for Development (FfD) Forum er FNs organ for forhandlingene om hvordan bærekraftsagendaen skal finansieres. Det årlige møtet i forumet samler regjeringsmedlemmer, toppbyråkrater, finansinstitusjoner, næringsliv og sivilsamfunn.

Arms Trade Treaty (ATT) er FNs avtale for å regulere internasjonal våpenhandel. ForUM har jobbet for en sterk avtale som forbyr uansvarlig våpenhandel og våpenhandel som undergraver bærekraftig utvikling.

WTO Public Forum arrangeres årlig av Verdens handelsorganisasjon. Arrangementet er en plattform for diskusjon om verdenshandelen og verdens utvikling.