Bli vår nye kommunikasjonsleder!

KFUK-KFUM GLobal
Oslo
Kommunikasjonsleder
Fast stilling (100%)
07. aug. 2022
Live Bjørge, live.bjorge@yglobal.no, 90165005

Vi søker ny teamleder for vårt kommunikasjonsteam. Teamet jobber både med organisasjonens innsamlingsaktiviteter, og med organisasjonens fokus på politisk påvirkningsarbeid og holdningsskapende arbeid blant ungdom i Norge.

Arbeidsoppgaver:

Overordnet ledelse av organisasjonens kommunikasjonsarbeid, i samarbeid med daglig leder

 • Ansvarlig for oppfølging av organisasjonens tematiske områder, inkludert oppfølging av minst ett politisk utvalg
 • Overordnet ansvar for organisasjonens innsamlingsarbeid sammen med teamets innsamlingskoordinator
 • Personalansvar for ansatte i innsamlings- og kommunikasjonsteamet
 • Ansvarlig for organisasjonens innsamlingsbudsjett sammen med innsamlingskoordinator
 • Ansvarlig sammen med daglig leder for godt samarbeid mellom KFUK-KFUM Global og eierorganisasjonene KFUK-KFUM og KFUK-KFUM-speidern
 • Prosjektleder for NORAD informasjonsstøtte, inkl. søknad, rapportering, budsjett og implementerin
 • Utvikling av relevant ressursmateriell på bærekraftsmålene rettet mot ungdom

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning innen kommunikasjon, markedsføring eller samfunnsvitenskap. Relevant arbeidserfaring kan kompensere for manglende utdanning.
 • God kjennskap til KFUK-KFUM bevegelsen.
 • Erfaring med ungdom og frivillighet
 • Erfaring fra arbeid med politisk påvirkning og kampanjer
 • Erfaring med søknader til eksterne donorer, inkludert budsjettering, økonomioppfølging og rapportering.
 • Svært gode norskkunnskaper og skriftlige formuleringsevner
 • Erfaring med å lede og koordinere andre
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Initiativrik og jobber strategisk

Vi tilbyr 

 • Fleksibel arbeidstid og meningsfulle oppgaver
 • En spennende sosial bevegelse og arbeidshverdag i et flerkulturelt team
 • Gode ferie-, pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Unge personer oppfordres til å søke.

KFUK-KFUM Global er en utviklings- og solidaritetsorganisasjon som eies av KFUK-KFUM-speiderne og KFUK-KFUM Norge. Sammen med våre partnere jobber vi for å gi unge mennesker muligheter til å stå opp for seg selv og skape en verdig og trygg fremtid i en mer rettferdig verden. Vi jobber med fem tematiske områder i tråd med FNs bærekraftsmål: kjønnsrettferdighet, økonomisk rettferdighet, klimarettferdighet, rettferdig fred og god utdanning.

Søknadsskjema