Er du en av våre reisende sommerverver i år?

Framtiden i våre hender
Norge
Reisende sommerverver
Sommerjobb
Snarest
Linn H. Solberg, linn.helen@framtiden.no, 406 44 704

Jobbe for miljø og rettferdighet i sommer?

I sommer skal vi ha verveteam som reiser rundt fra sted til sted i Norge for å drive medlemsverving, på dører og ute på gate. Du får innsikt og kunnskap om miljø og solidaritet og menneskelig atferd, samtidig som du bygger karakter. I tillegg til fast timelønn med kveldstillegg dekker vi alle kostnader til reise og overnatting i hele arbeidsperioden.

Framtiden i våre hender er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon med over 45.000 medlemmer. Vi jobber for å redusere overforbruk og global ulikhet innenfor temaene mat, tekstil, elektronikk og transport.

Framtiden i våre hender er en politisk uavhengig organisasjon. Vårt mål er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv. Les mer på www.framtiden.no

Medlemmene er det som gir Framtiden i våre hender påvirkningskraft og økonomiske muskler i vårt arbeid for en grønnere og mer rettferdig verden. Medlemsverving er derfor grunnleggende for vår virksomhet.

Søknadsskjema