Er du en av våre ververe i Bergen i sommer?

Framtiden i våre hender
Bergen
Verver i Bergen
Sommerjobb
Snarest
Linn H. Solberg, linn.helen@framtiden.no, 406 44 704

Vil du jobbe for miljø og rettferdighet i sommer?

Brenner du for miljø og rettferdighet og liker å snakke med folk? Vi har drømmejobben hvor du arbeider med andre engasjerte mennesker og får en opplevelsesrik sommer!

I sommer skal vi ha et stort verveteam i Bergen for å drive dør til dør medlemsverving.

Denne jobben vil gi deg enda dypere innsikt i og kunnskap om miljø og solidaritet og menneskelig atferd, samtidig som du bygger karakter.

Medlemmene er det som gir Framtiden i våre hender påvirkningskraft og økonomiske muskler i vårt arbeid for en grønnere og mer rettferdig verden. Medlemsverving er derfor grunnleggende for vår virksomhet.

Om oss

Framtiden i våre hender er Norges største miljø- og solidaritetsorganisasjon med over 45.000 medlemmer. Vi jobber for å redusere overforbruk og global ulikhet innenfor temaene mat, tekstil, elektronikk og transport.

Les mer på www.framtiden.no

Framtiden i våre hender er en politisk uavhengig organisasjon. Vårt mål er global rettferdighet, økologisk balanse og en løsning på verdens fattigdomsproblemer, slik at det blir mulig for alle mennesker på jorda å leve et verdig liv.

I Framtiden i våre hender skal alle føle seg hjemme, vi oppfordrer folk i alle aldre og med ulik bakgrunn om å søke.
Kunnskap om FIVHs arbeidsområder og erfaring fra vervearbeid er en fordel, men ikke en forutsetning

Søknadsskjema