Spennende stilling som kommunikasjonssjef

Regnskogfondet
Mariboesgate 8, 0183 Oslo
Kommunikasjonssjef
Fast
10. aug. 2022
Anders Haug Larsen, andershl@rainforest.no, 932 17 626

Skal vi klare å løse klima- og naturkrisa må verdens regnskoger beskyttes. Det er nå denne kampen står. Regnskogfondet jobber i 7 regnskogland med prosjekter for å bevare regnskog og beskytte urfolks rettigheter. I tillegg driver vi et omfattende kommunikasjons- og påvirkningsarbeid i Norge og internasjonalt.

I en tid hvor regnskogene er under økende press, er det mer behov for Regnskogfondet enn noen gang. Vi ser nå etter en ny handlekraftig og visjonær kommunikasjonssjef som skal bidra til å sette dagsorden og til å mobilisere engasjement og støtte for regnskogsaken og våre løsninger både i Norge og internasjonalt.

Kommunikasjonssjefen vil lede et ambisiøst og dyktig team med stor formidlingsiver. Teamet samarbeider tett med alle enhetene i organisasjonen for å synliggjøre årsaker til og løsninger på klima- og naturkrisa. Å skape offentlig debatt og konkret handling, samt å bygge organisasjonens posisjon og omdømme står sentralt for denne stillingen. Å styrke Regnskogfondets posisjon internasjonalt er et spesielt viktig satsningsområde.

Kommunikasjonssjefen:

 • leder Regnskogfondets kommunikasjonsmiljø og videreutvikler kommunikasjonen i tråd med overordnede strategier – for å oppnå organisasjonens ambisiøse mål.
 • har hovedansvar for Regnskogfondets eksterne presse- og mediearbeid, nettsider og våre sosiale mediekanaler. Operativt kommunikasjonsarbeid og innholdsproduksjon til alle flater må regnes med.
 • har personalansvar for kommunikasjonsteamets medarbeidere.
 • har ansvar for teamets planer, budsjett og resultatoppnåelse.
 • har overordnet ansvar for strategisk, god og kvalitetssikret kommunikasjon i all vår eksterne kommunikasjon på tvers av organisasjonens avdelinger.

Ønskede personlige egenskaper:

 • Svært gode samarbeids- og lederevner
 • Engasjert og modig
 • Strukturert og leveranseorientert
 • Ambisiøs og innovativ
 • Evne til å motivere og se andre

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning og erfaring fra kommunikasjonsbransjen
 • Ledelse- og strategierfaring
 • Utmerkede formidlings- og presentasjonsevner
 • Meget god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Svært god digital kompetanse og erfaring med relevante kommunikasjonsplattformer

Vi kan tilby:

 • En spennende, dynamisk og meningsfull jobb
 • Et arbeidsmiljø preget av mangfold, raushet og humor
 • En unik mulighet til å jobbe med fagpersoner og lokale organisasjoner i regnskogland som står i frontlinjen i klimakampen
 • Varierte oppgaver og utfordringer og et stort tilfang av dagsaktuelle og nyhetsverdige saker
 • Lønn etter avtale, fleksitidsordning og gode forsikrings- og pensjonsordninger
 • Kontorer sentralt i Oslo

Stillingen er en 100% fast stilling ved hovedkontoret i Oslo. Stillingen er en mellomlederstilling, med personalansvar, og inngår i den nyopprettede Advocacy and Alliances avdelingen. Stillingen vil rapportere til avdelingssjef, som representerer avdelingen i Regnskogfondets øverste ledergruppe.

Rainforest Foundation Norway supports indigenous peoples and traditional populations of the world’s rainforests in their efforts to protect their environment and secure their customary rights. RFN was established in 1989 and works alongside local environmental, Indigenous, and human rights organizations in the main rainforest countries in the Amazon region, Central Africa, Southeast Asia, and Oceania. RFN is an independent organization, and part of the international Rainforest Foundation network, with sister organizations in the United Kingdom and the USA.

Søknadsskjema