Utlysning av oppdrag, endline survey 2022-2023

FORUT
Ikke relevant
Oppdragstaker
Oppdrag
Snarest
Ståle Stavrum, utenlandssjef, staale@forut.no, 61187400

As part of the 5-year programme cycle, FORUT and partners will conduct a survey in late 2022 and beginning of 2023, as a follow-up of the baseline survey from 2018. The aim of this endline survey is to see the change/impact we and our partner organisations have made since 2018 on the indicators that were part of the baseline survey, and which are included in the FORUT RFF. The results will be part of the annual report for 2022 and submitted by May 2023.

FORUT er en norsk bistandsorganisasjon som arbeider mot fattigdom og for en rettferdig verden. Vi kjemper for at barn og kvinner skal få realisert sine rettigheter, og at rusmidler og dårlig psykisk helse ikke skal hindre trygghet og utvikling.

FORUTs mål er at folk får reell makt til å endre sine liv.

Vi driver utviklingssamarbeid med partnere i Asia og Afrika, informasjonskampanjer for skoler og barnehager i Norge og import av varer for å støtte kvinnearbeidsplasser i sør. Hovedkontoret ligger på Gjøvik i Innlandet. Det er totalt 17 ansatte.

Søknadsskjema