Vil du være med å forbedre resultatmåling i en innovativ organisasjon?

Atlas-alliansen
Storgata 33, 0184 OSLO
Programrådgiver M&E
Fast
23. jan. 2022
Marte Onstad-Svare, marte.onstad-svare@atlas-alliansen.no, 970 80 640

Ønsker du spennende utfordringer, givende oppgaver, og mulighet for selvstendig arbeid og utvikling i en organisasjon i vekst? Som en del av programavdelingen i Atlas-alliansen jobber du med M&E-ansvarlig og andre engasjerte rådgivere for sammen å styrke alliansens M&E-arbeid. Vi bruker evidens-baserte metoder for å forbedre og utvikle programmer og prosjekter som fremmer rettighetene til vår målgruppe, funksjonshemmede i det globale sør.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for monitorering og evaluering i Atlas-alliansens rammeavtale med Norad, i nært samarbeid med sekretariatets M&E-ansvarlig.
 • Ansvar for å utvikle et felles M&E system for Atlas-alliansens organisasjoner og partnere
 • Ansvar for oppdatering av resultatrammeverk og verktøy for resultatmåling
 • Koordinering og bistå organisasjonene i gjennomføring av av baseline-, midline- og endlinestudier, samt routine monitoring
 • Sikre en smidig overgang til digitale verktøy og systemer for datainnsamling og prosjektforvaltning. Dette inkluderer blant annet å bidra til å utvikle M&E-delen av Atlas-alliansens digitale prosjektdatabase og i digitalisering av resultatrapportering og analyser
 • Arrangere kurs, utvikle retningslinjer og andre ressurser for å støtte M&E arbeidet til Atlas-organisasjonene og deres partnere
 • Bistå i vurdering og kvalitetssikring av søknader, prosjektplaner, resultatrammeverk, budsjetter og rapporter
 • Følge opp og støtte Atlas-organisasjonene på en faglig solid og tydelig måte som bidrar til best mulig resultater i prosjektene, god dialog og gode samarbeidsrelasjoner.
 • Jevnlige organisasjonsbesøk til Atlas-organisasjonene i Norge og til partnere ute, med fokus på resultatmåling og M&E
 • Følge faglig utvikling på definerte hovedområder og formidle relevant faglig kunnskap til Atlas-organisasjonene.
 • Utarbeidelse av felles dokumenter (rapporter, søknader, etc.).

Vi søker deg som fortrinnsvis har:

 • Relevant arbeidserfaring med minst 3 års M&E-erfaring. Helst innfor internasjonal bistand, men søkere med annen relevant erfaring eller egnethet vil også bli vurdert
 • Erfaring fra bistandsarbeid og erfaring med å jobbe direkte med prosjekter i felt
 • Relevant utdannelse på masternivå
 • God kjennskap til kvalitative og kvantitative evalueringsmetoder, og kjennskap til KoBo toolbox, Nvivo, Power BI, STATA og andre relevante verktøy vil bli vektlagt. Erfaring med EU og andre donorer vil bli vektlagt
 • Gode analytiske evner
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Arbeidsspråk er både norsk og engelsk, kjennskap til portugisisk, fransk eller nepali er en bonus

Vi tilbyr:

 • Meningsfylt arbeid i et trivelig fagmiljø med engasjerte kollegaer
 • En unik mulighet til å bli kjent med funksjonshemmedes internasjonale solidaritetsarbeid og med andre organisasjoner som jobber med bistand og rettighetsarbeid
 • Noe reisevirksomhet etter nærmere avtale og planer
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver
 • Fleksibel arbeidstid
 • God privat pensjonsordning
 • Kontor i Storgata i Oslo
 • Konkurransedyktig lønn

Funksjonshemmede oppfordres til å søke.

Atlas-alliansens er funksjonshemmedes felles organisasjon for å fremme rettighetene til funksjonshemmede i utviklingsland og er en av Norges større forvaltere av Noradmidler. Vår gjeldende rammeavtale gjelder for perioden 2020-2024.

Atlas-alliansen er en sentral bidragsyter til Norges arbeid for å oppnå Bærekraftsmålene, og legger spesiell vekt på at "ingen skal utelates". Atlas-alliansen har både en rådgivende og en kvalitetssikrende rolle for Atlas-organisasjonene.

Vi har nylig inngått et strategisk partnerskap med bl.a. Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Plan Norge, Strømmestiftelsen og ADRA Norge, foreløpig ut 2022. Dette er et nyskapende samarbeid for å styrke funksjonshemmedes organisasjoner og å fremme likestilling og inkludering i norske bistandsorganisasjoner. Dette betyr at vi er inne i en ny og viktig oppbyggings- og utviklingsfase, som vil gi spennende utfordringer til vår nye ansatte.Søknadsskjema