Norge - en krigsprofitør? Forslag til sterkere norsk sluttbrukerkontroll

I 2009 vedtok regjeringen å innføre sluttbrukererklæring ved salg av norske våpen. Denne rapporten, skrevet av PRIO på oppdrag fra Forum for utvikling og miljø med støtte fra Kirkens Nødhjelp og Changemaker, gir forslag til hvordan dette kan gjøres. 


Relevante emner