Forslag til mer ansvarlig statlig eierskap

Forslag til mer ansvarlig statlig eierskap

ForUM har i ny rapport tatt utgangspunkt i dagens regelverk for statseide selskaper, og deres ansvar for menneskerettigheter.

I dette policynotatet har ForUM to forslag innspill til hvordan staten på en bedre måte kan forhindre negative menneskerettslige konsekvenser i egen næringsvirksomhet; rapporteringskrav om menneskerettigheter og et uavhengig menneskerettighetsråd som gir anbefalinger til hvordan staten som eier, regjeringen, skal utøve sitt eierskap.

Les hele policynotatet forfattet av seniorrådgiver i ForUM, Siri Luthen

Se også saken "Innspill til et mer ansvarlig eierskap"


Relevante emner