Rapport: Forslag til mer ansvarlig statlig eierskap

Rapport: Forslag til mer ansvarlig statlig eierskap

ForUM har i ny rapport tatt utgangspunkt i dagens regelverk for statseide selskaper, og deres ansvar for menneskerettigheter.

Rapporten fokuserer spesielt på den klare rollefordelingen mellom eier (Staten) og styret. 

Les hele policynotatet forfattet av seniorrådgiver i ForUM, Siri Luthen

Se også saken "Innspill til et mer ansvarlig eierskap"


Relevante emner