OECD hardt ut mot Oljefondet og Norges Bank

OECD hardt ut mot Oljefondet og Norges Bank

27. mai ble OECDs slutterklæring på ForUMs klage mot Oljefondets investeringer i stålselskapet Posco offentliggjort. Kritikken er hard, og saken har fått stor medieoppmerksomhet.

- Etter å ha fulgt klagesaken siden november i fjor, er det bekymringsfullt at Norges Bank har nektet å svare OECDs norske kontaktpunkt og ikke villet møte oss som klager, sier Andrew Preston, daglig leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

I 2012 klaget nettverket ForUM inn Norges Bank, som forvalter Oljefondet, til det norske OECD-kontaktpunktet for investeringen i Posco. Selskapet er anklaget for omfattende brudd på menneskerettighetene i sin virksomhet i India. Oljefondets investeringer ligger på over 1.4 milliarder kroner.

      NRK.no: OECD kritiserer Oljefondet
      Dagsavisen: Refser Johnsen og Norges Bank
      Dagbladet: Hevder Norges Bank bryter med retningslinjene
      Dagens Næringsliv/NTB: Oljefondet får krass kritikk
      Financial Times: Massive norway oil fund rebuked over OECD guildelines breach
      Nasdaq: OECD Slams Norway Oil Fund for Guideline Breach
      Reuters: OECD monitor criticises Norway wealth fund on ethical Investment policy

- Norges Bank har nektet å samarbeide og svare på spørsmålene som OECDs norske kontaktpunkt stilte om investeringen. Dette er et brudd på retningslinjene og reiser store spørsmål om hvor seriøst de tar sitt etiske ansvar, forklarer Preston.

Bryter retningslinjer
Norge er folkerettslig forpliktet til å fremme og følge OECDs retningslinjer. Norges Bank på sin side mener de som minoritetsaksjonær ikke er underlagt disse retningslinjene.

- Dette er patetisk. Norges Bank er minoritetsaksjonær i alle de over 7500 selskapene de har investert i. Når skal da retningslinjene gjelde? Både OECD og FN gjør dessuten det klinkende klart at alle aksjeeiere – uansett størrelse – skal følge retningslinjene, påpeker Preston.

Norges Bank nekter å svare på hvordan de utøver sitt aktive eierskap overfor problematiske selskap, noe den norske offentligheten vet lite om. OECD etterlyser en strategi for å begrense risikoen for menneskerettighetsbrudd i de selskapene Oljefondet er inne i.

Kan få større konsekvenser
Også Finansdepartementet har fraskrevet seg ethvert ansvar for håndtering av saken. ForUM og er bekymret for den signaleffekten dette gir, når Regjeringen har omtalt OECD-kontaktpunktet som Norges fremste instrument for å sikre samfunnsansvar hos norske selskaper og investorer.

-. Håndteringen av denne klagen viser at det er all grunn til å rope varsko. Mindre, private aktører kan komme til å følge Norges Banks eksempel og gjennom det rasere næringslivets samfunnsansvar i Norge, mener Preston.

Les OECD-kontaktpunktets pressemelding og hele slutterklæringen her.
Norges Banks kommentarer til saken er tilgjengelig her.


Relevante emner