Svekker OECDs retningslinjer

Svekker OECDs retningslinjer

OECD Watch ytret i forrige uke sin bekymring etter ForUMs klagesak mot Oljefondet. - Undergraver retningslinjene og svekker statusen, sier rådgiver Gunhild Ørstavik i ForUM.

I Paris 4. desember 2014 møttes OECDs arbeidsgruppe for ansvarlig næringsliv, fremferdsel og nasjonale kontaktpunker. OECD Watch la her fram bekymring etter ForUMs klagesak mot NBIM for investeringen i Posco. 

- Regjeringens konklusjon om at fondet kan fortolke retningslinjene som de vil, undergraver retningslinjene og svekker statusen, sier rådgiver Gunhild Ørstavik i ForUM

For når verdens største investeringsfond selv velger hvordan de vil tolke og anvende OECDs retningslinjer for ansvarlige investeringer - hvilke signaler gir det overfor mindre bedrifter?

Les hele konklusjonen på Regjeringens hjemmesider under punkt 7.3.2

Overrasket

Norges kontaktpunkt konkluderte i mai 2013 at oljefondet brøt OECDs retningslinjer for ansvarlige investeringer. OECD Watch er overrasket over at Norges regjering overlater til oljefondet selv å vurdere hvordan OECDs retningslinjer anvendes. OECD Watch mener derimot retningslinjene er tydelige.

- Det kan hende Regjeringen i prinsippet har rett i dette, men da må de være forberedt på å bli felt for å bryte dem gang på gang, sier Ørstavik.

Annonserte ny OECD-klage, oktober 2014

Ny kritikk mot Oljefondet, oktober 2014

Oljefond-selskap klaget inn for rettighetsbrudd, 2012


Relevante emner