FN-enighet om bærekraftsmål

FN-enighet om bærekraftsmål

Verdens land har i kveld blitt enige om nye mål for bærekraftig utvikling. Innen 2030 skal ekstrem fattigdom utryddes. -Historisk, sier ForUM som har fulgt FN-forhandlingene fra begynnelsen.

De nye bærekraftsmålene ble vedtatt ved konsensus natt til mandag i FN. De erstatter tusenårsmålene som går ut på dato i år. De forplikter alle land, også Norge.

-Historisk, og meget gledelig, sier seniorrådgiver Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for Utvikling og Miljø, som har fulgt forhandlingene om de 17 nye målene og 169 delmålene og gitt innspill til den norske delegasjonen fra starten.

Bærekraftsmålene skal formelt vedtas av verdens ledere i FNs generalforsamling i september.

-Vi er den første generasjonen som kan utrydde ekstrem fattigdom. Denne planen angriper de grunnleggende årsakene til fattigdom og hvordan utvikling henger sammen med menneskerettigheter, miljø og godt styresett. Det gir grunnlag for mer varig fattigdomsbekjempelse, sier Tønnessen-Krokan.

Blant stridsspørsmålene var spørsmålet om seksuelle og reproduktive rettigheter samt hvilke forpliktelser mellominntektsland skal påta seg. Selv om dokumentet ikke er juridisk bindende anses det for å være førende for den globale innsatsen de neste 15 årene.

 FN-forhandlingene har pågått siden januar. Mer enn syv millioner mennesker har bidratt med forslag til mål. 

Se intervju med ForUMs rådgiver i NTB, NRK, Dagsavisen, Vårt Land om bærekraftsmålene.

Mer om finansiering for utvikling.


Relevante emner


​ Her er FNs nye bærekraftsmål 2015-2030:

1. Utrydde all fattigdom. Ingen skal leve under 1,25 dollar dagen.

2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet, bedre ernæring og bærekraftig landbruk

3. Sikre helse og sunne liv

4. Sikre inkluderende og likeverdig kvalitetsutdanning for alle

5. Oppnå likestilling, og styrke alle kvinner og jenter

6. Sikre bærekraftig forvaltning av vann og sanitæranlegg for alle

7. Sikre tilgang til bærekraftig energi som alle kan ha råd til

8. Fremme bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

9. Bygge infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon

10. Redusere ulikhet innad i, og mellom, land

11. Bygge inkluderende, robuste og bærekraftige byer og bosetninger

12. Sikre bærekraftig forbruk, og gode produksjonssystemer

13. Bekjempe klimaendringer og konsekvensene av disse

14. Bevare hav og marine ressurser

15. Beskytte og fremme økosystemer og naturressurser på en bærekraftig måte

16. Fremme fredelige og rettferdige samfunn og institusjoner for bærekraftig utvikling

17. Styrke global partnerskap for bærekraftig utvikling