Fellesinnspill til stortingsmelding 13

Fellesinnspill til stortingsmelding 13

ForUM har laget et felles høringsinnspill om ny utslippsforpliktelse for 2030. Denne ble presentert til Energi- og miljøkomiteen under høringen fredag 6. mars. Se hele innspillet.

Innspillet om ny utslippsforpliktelse for 2030 ble presentert og det var stor enighet blant alle organisasjonene tilstede.

Les her en kortere versjon.


Relevante emner