ForUMs innspill til norske forhandlinsprosesser i Bonn, juni 2015

ForUMs innspill til norske forhandlinsprosesser i Bonn, juni 2015

ForUM har utarbeidet et fellesinnspill til myndighetene, med oppfordringer og krav til hva som burde være Norges strategi under UNFCCCs mellommøte i Bonn i begynnelsen av juni. Innspillet er oversendt forhandlingedelegasjonen, og politisk ledelse i Klima og miljødepartementet. 

Forslagene som lanseres i innspillet dreier seg mye om klimafinansierieing, ettersom ForUM-felleskapet er overbevist om at dersom det ikke industrilandene bidrar med tilstrekkelige midler som kan gjøre utviklingslandene i stand til både å bygge opp en karbongjerrig infrastruktur, og en tilstrekkelig kapasitet til å motstå de negative effektene av klimaendringene som er i ferd med å treffe med full kraft, - vil det ikke bli noen avtale i Paris i desember. 

ForUM mener at Norge bør gå foran med et godt eksempel: De bør llove raske utslippsreduksjoner i perioden 2015 – 2020, både i kvotepliktig sektor som er industri og petroleumsproduksjon, og ikke-kvotepliktig sektor, som er transport, landbruk med mer.