Høringsinnspill om norsk våpeneksport

Les ForUMs høringsinnspill til Stortinget februar 2015 om norsk eksport av militærmateriell. ForUM foreslår at regjeringen skjerper kontrollen å bl.a. stanse eksport til undertrykkende regimer samt kreve sluttbrukererklæringer også fra NATO-allierte for å sikre at ikke norsk militærmateriell havner på avveie.