Kampen om nye globalmål

Byliv i India.

Kampen om nye globalmål

– Dei nye måla, som også omfattar miljø, skal nå fram til alle menneske. Så då må vi her heime sjå på om vi gjer nok for å kjempe miljøproblema, korleis vi bidreg, seier ForUM-rådgiver, Borghild Tønnesen-Krokan til NRK.

- Om ein ikkje får pengar på bordet vert det også vanskelegare å overvinne klimaendringar og fattigdom dei neste 15 åra. Så møtet, og ikkje minst at politiske leiarar tek ansvar, er avgjerande, seier Tønnessen-Krokan.

Les hele NRK-sakent: Kampen om nye globalmål tetnar seg til