Bærekraftsmålene og Agenda 2030

ForUMs innspill om implementering av bærekraftsmålene før myndighetenes rapport og høring i FNs High Level Political Forum juli 2016.