The promise of sustainable investing - the case of the Norwegial Oil fund

Oljefondet vokser stadig, og har med sine investeringer mulighet til å påvirke en rekke økonomiske sektorer. I en rapport på bestilling fra Redd Barna, Fellesråd for Afrika, Amnesty International, Framtiden i våre hender, Kirkens Nødhjelp, Changemaker, FIVAS, Handel og kontor og Forum for utvikling og miljø, gir Re-define råd til hvordan Oljefondet kan oppnå en høyere etisk standard i sine investeringer.


Relevante emner