Høringsinnspill til statsbudsjettet 2019, Stortingets finanskomité

Høringsinnspill til Stortingets finanskomité, statsbudsjett 2019. Oktober 2018.

Les innspillet her.


Relevante emner