Innspill 3/6: Den nødvendige omstillingen

Ifølge bærekraftsmål 12 må de rike landene gå foran for å oppnå bærekraftig produksjon og forbruk i verden innen 2030. Spire, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, WWF Verdens naturfond, Internasjonal kvinneliga for fred og frihet (IKFF) og Forum for utvikling og miljø gir konkrete forslag til hva Norge kan gjøre nå for å bidra til å nå bærekraftsmål 12 og for å dytte norsk økonomi i en mer sirkulær retning.


Relevante emner