Innspill 5/6: Rent vann, rent nødvendig

Innspill til hvordan Norge kan bidra til å nå bærekraftsmål 6 om rent vann og gode sanitærforhold til alle innen 2030. Vann er en forutsetning for alt liv. Vi bruker vann i landbruk og industri, til å drikke og vaske oss. Bærekraftsmål 6 sier at vi innen 2030 skal sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle. Tilgang på vann og trygge sanitære forhold er avgjørende for å nå en rekke andre bærekraftsmål, som likestilling, god helse, fredelige samfunn, redusert ulikhet og god utdanning. Les innspillet her.


Relevante emner