Marin forsøpling er norsk hovedprioritet under FNs fjerde miljøforsamling

Marin forsøpling er et globalt problem, og også i Norge merker vi konsekvensene. Bildet er fra vår kommende webserie MISSION IMPACT, og viser seriedeltaker Penelope Lea som plukker plast på Mausund Feltstasjon i Trøndelag.

Marin forsøpling er norsk hovedprioritet under FNs fjerde miljøforsamling

Innovasjon, kunnskap og næringsliv tar stor plass i telt, boder og stands hos FNs grønne hovedkvarter i Nairobi. Men fokuset til både norsk sivilsamfunn og den norske delegasjonen til FNs miljøforsamling er klar: Arbeidet mot marin forsøpling er prioritet nummer 1.

De omfattende konsekvensene av økende forsøpling av verdenshavene har de siste årene blitt tydeligere og tydeligere, og bedre og bedre dokumentert. 8 millioner tonn plast havner i havet hvert år, så særlig plastforsøpling har med rette fått stor oppmerksomhet.

– Havet er i krise, og det haster med å gjøre noe for å stanse det raskt voksende problemet. Norge må bruke FN-møtet for å komme et steg nærmere en global bindende avtale, sa Borghild Tønnessen-Krokan, avtroppende daglig i leder i Forum for utvikling og miljø (ForUM), i forkant av miljøforsamlingen.

Marin forsøpling er et globalt problem, og vi må derfor søke forpliktende globale løsninger for å håndtere det.

Den norske delegasjonen har sittet i harde resolusjonsforhandlinger om marin forsøpling. Avsnitt, setninger og ord har blitt flyttet, endret eller slettet utover sene kveldstimer under forhandlingsmøtene i forkant av selve forsamlingen. Utfallet av forhandlingene er ennå ikke klare, men de norske forhandlerne og representanter fra sivilt samfunn forsøker å skape støtte for å ta verdenssamfunnets arbeid mot plastforsøpling i havet videre, med et langsiktig mål om et forpliktende globalt rammeverk mot marin forsøpling.

FN-resolusjon om marin forsøpling - en hard nøtt

Resolusjonen om marin forsøpling har vist seg å være en av de hardeste nøttene å knekke under årets miljøtoppmøte, og mange deltakere fra sivilt samfunn gjør mye for å sanke støtte til Norges forslag i Nairobi. Særlig har en rekke øystater - som kjenner konsekvensene av marin forsøpling for mennesker, natur og økonomi - vært blant de fremste forkjemperne for en sterk resolusjon.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen vil delta under de siste dagene av miljøforsamlingen, og norsk sivilsamfunn som er tilstede i Nairobi håper politisk ledelse tar med seg det tydelige mandatet i Granavolden-erklæringen om å ta initiativ for en ny internasjonal avtale mot marin forsøpling med seg i bagasjen. I ForUM-nettverkets innspill til Elvestuen og den norske delegasjonen sier organisasjonene at Norge må bruke tiden godt i Nairobi, og at regjeringen må vurderer andre alternativer for å fremme et slikt initiativ hvis det viser seg at de pågående FN-forhandlingene ikke skaper nødvendige resultater for en god prosess videre.

ForUM er tilstede på FNs miljøforsamling med en delegat i den norske delegasjonen. Vår medlemsorganisasjon WWF Verdens naturfond, som har vært en sentral pådriver i arbeidet for en FN-resolusjon om marin forsøpling, er også til stede. Andre sentrale temaer det forhandles om er blant annet biologisk mangfold, avskoging, sirkulær økonomi, avfallshåndtering og kvinners rolle som miljøforkjempere.

Her kan du lese ForUMs innspill til ELvestuen og den norske delegasjonen.


MISSION IMPACT

2. april lanserer Forum for utvikling og miljø webserien MISSION IMPACT. Serien følger tre ungdom på hver sin reise inn mot kjernen av FNs bærekraftsmål. I serien vasser Penelope Lea i konsekvensene av plastforsøpling i en skjærgård utenfor Trondheim, og bestemmer seg for at dette problemet må løses. Serien er produsert av de prisbelønte filmskaperne Hacienda Film og Differ Media.

Se serien her.

FNs miljøforsamling (UNEA)

Det fjerde møtet i FNs miljøforsamling (UNEA-4) finner sted i Nairobi, Kenya, 11.-15. mars 2019. UNEA-4 er et viktig møtested for verdens miljøministre. I år vil også den sjette Global Environment Outlook rapport som gir en oversikt over klodens miljøtilstand, legges fram under forsamlingen. Mandag 25. februar inviterte klima- og miljøminister Ola Elvestuen norske organisasjoner til et innspillsmøte i forkant av hans reise til miljøforsamlingen. Les mer om UNEA4 her