Vi må ta sjumilssteg, ikke museskritt

-Dette er et viktig gjennomslag og noe vi og mange av våre medlemsorganisasjoner har arbeidet for lenge. Samtidig som det er et skritt i riktig retning, er det et museskritt når vi trenger å ta sjumilssteg om vi skal klare å stanse klimaendringene ved 1,5 grader, slik Norge har forpliktet seg til i Parisavtalen, sier Ingrid Rostad, fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø, som ber om at dette vedtaket ikke blir en sovepute.

Vi må ta sjumilssteg, ikke museskritt

Oljefondet trekkes delvis ut av olje og gass: -En viktig delseier, men regjeringen tar museskritt når vi må ta sjumilssteg for å nå bærekraftsmålene og klimamålene, sier Ingrid Rostad, fungerende daglig leder for Forum for utvikling og miljø.

I 2017 anbefalte Norges bank å trekke Statens pensjonsfond utland (SPU) sine investeringer fra olje og gass. Norges Banks vurdering var at det er høy finansiell risiko knyttet til en så stor investeringsandel i olje og gass som fondet hadde. For å nå bærekraftsmålene og sikre langsiktig økonomisk bærekraft er denne typen tiltak helt avgjørende, mener Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Oljefondet blir 3,7% mer klimavennlig

I dag kom regjeringens svar: De vil trekke Oljefondets investeringer i såkalte "oppstrømsselskaper" innenfor energisektoren, altså selskaper som kun driver med leting og produksjon av olje og gass. Men siden de fleste olje- og gasselskaper har leting og produksjon som en del av en større virksomhet, faller flertallet av selskapene utenfor. Store integrerte oljeselskaper, som Exxon, BP og Shell, vil ikke utelukkes.

-Dette er et viktig gjennomslag og noe vi og mange av våre medlemsorganisasjoner har arbeidet for lenge. Samtidig som det er et skritt i riktig retning, er det et museskritt når vi trenger å ta sjumilssteg om vi skal klare å stanse klimaendringene ved 1,5 grader, slik Norge har forpliktet seg til i Parisavtalen, sier Ingrid Rostad, fungerende daglig leder i Forum for utvikling og miljø, som ber om at dette vedtaket ikke blir en sovepute.

Ifølge Dagens Næringsliv hadde de 134 selskaper som kan bli rammet av beslutningen en samlet markedsverdi på rundt 70 milliarder kroner ved utgangen av 2018. Til sammenligning har hele den fossile energisektoren, som Norges Bank foreslo å ekskludere, en samlet markedsverdi på 340 milliarder kroner. Med regjeringens tiltak blir SPU omtrent 3,7 prosent mer klimavennlig, melder Dagens Næringsliv, som baserer utregningen på tall for CO2-utslipp i SPU sin aksjeportefølje, som er presentert i rapporten for ansvarlig forvaltning.

Langsiktig profitt avhenger av at man tar bærekraft på alvor

I 2017 publiserte ForUM og 8 andre organisasjoner rapporten "The promise of sustainable investing". Her kommer det frem at langsiktig profitt for et fond som oljefondet er avhengig av at man tar bærekraftig utvikling på alvor. Rapporten viser at det vil være bra for oljefondets investeringer om vi når bærekraftsmålene, og at bærekraftsmålene enklere vil kunne nås om oljefondet og andre lignende fond investerer bærekraftig.

- Flere og flere investeringsfond har bærekraftig utvikling som grunnlag for sine investeringer. Da skulle det bare mangle at ikke oljefondet også investerer på en måte som både gir økonomisk avkastning og sikrer et bærekraftig klima for våre fremtidige generasjoner. Det vi håper på nå, er at midlene som er tatt ut av olje og gass investeres i grønn infrastruktur, avslutter Rostad.