Privat finansiering først - hva vet vi egentlig?

Privat finansiering først - hva vet vi egentlig?

"Private finance first" er blitt en av Verdensbankens viktigste strategier for å finansiere bærekraftsmålene. Men hva vet vi egentlig om utviklingseffekten av denne strategien? Forum for utvikling og miljø inviterer til aktuell rapportlansering!

Velkommen til rapportlansering, live på Facebook, 18. juni, 1500

Om 10 år skal verden ha nådd FNs 17 bærekraftsmål. Allerede før koronapandemien lå vi bak skjema. Skal vi nå målene, er det behov for enorme økonomiske ressurser.

"Private finance first" er en sentral del av Verdensbankens strategi for å nå bærekraftsmålene. Strategien går ut på at man så langt det er mulig alltid skal søke å mobilisere private ressurser til utviklingsprosjekter.

Men hva vet vi egentlig om utviklingseffekten av denne strategien?

Forum for utvikling og miljø (ForUM) har gleden av å invitere til rapportlansering og samtale om temaet torsdag 18. juni.

PROGRAM:
- Rapportforfatterne Rolf A. Vestvik og Kirsten S. Natvig presenterer funnene i rapporten
- Samtale med Rick Rowden, forfatter av rapporten «From the Washington Consensus to the Wall Street Consensus: The financialization initiative of the World Bank and multilateral development banks». Samtalen ledes av Thea Sofie Rusten Grastveit (SLUG).

Arrangementet foregår på engelsk