Innhold som omhandler emnet «utviklingsfinansiering»


Privat finansiering først - hva vet vi egentlig?
Rapportlansering:

Privat finansiering først - hva vet vi egentlig?

"Private finance first" er blitt en av Verdensbankens viktigste strategier for å finansiere bærekraftsmålene. Men hva vet vi egentlig om utviklingseffekten av denne strategien? Forum for utvikling og miljø inviterer til aktuell rapportlansering!