Vagt svar om Norges Banks taushet

Vagt svar om Norges Banks taushet

Norges Bank overser klagebehandlingen fra OECD om sine investeringer i det omstridte selskapet POSCO. Finansminister Sigbjørn Johnsen hevder dette ikke ligger i departementets ansvar.

\"Har Finansdepartementet godkjent at Norges Bank ikke vil svare på de spørsmålene OECDs kontaktpunkt i Norge har stilt knyttet til Statens Pensjonsfond-Utlands investering i POSCO og deler finansministeren Norges Banks vurdering av at banken ikke underlagt OECDs retningslinjer?\", spurte Trine Skei Grande (V) i et skriftlig spørsmål til finansminister Sigbjørn Johnsen før påske.

I svaret fra Johnsen fraskriver Johnsen departementet ansvar for denne saken. Johnsen mener Norges Bank selv skal ta stilling til å besvare slike henvendelser. Rammeverket for forvaltningen av Oljefondet gjør at Norges Bank skal ha en viss grad av frihet, og at «løpende detaljstryting fra departementet er verken mulig eller ønskelig», mente Johnsen.

- Skei Grande tok vår OECD-klagesak til oppfølging og stiller de spørsmålene vi vil ha svar på.  Det er bekymringsfullt at Johnsen i sitt korte svar avviser ansvar og overlater etikken, forvaltningen og forholdet til OECDs kontaktpunkt til Norges Bank alene, sier seniorrådgiver i ForUM, Gunhild Ørstavik, som følger saken.

I oktober 2012 klaget ForUM Oljefondet ved Norges Bank inn for myndighetene for å ha brutt OECDs retningslinjer for et ansvarlig næringsliv gjennom denne investeringen. Bak klagen sto også indiske, nederlandske og sørkoreanske organisasjoner. Dette var første gang Oljefondet ble klaget inn til OECD.

Dagsavisen: Åpner sak mot Oljefondet

Intensivert konflikt i India
De siste syv årene har det vært store konflikter rundt stålselskapet Poscos forsøk på å etablere et enormt stålverk i en av Indias fattigste delstater, Orissa. Avlinger er ødelagt og lokalbefolkningen har blitt fordrevet fra jorda si med voldelige midler. Som følge av dette har det vært en rekke alvorlige overgrep og dødsfall. De siste månedene har konflikten eskalert kraftig.

Mens det nederlandske pensjonsfondet som er klaget inn i samme sak har innrømmet sitt medansvar og inngått en avtale om å bruke sitt handlingsrom overfor selskapet, nekter Norges Bank å svare på spørsmålene som OECDs norske kontaktpunkt stilte om investeringen med svarfrist 25. januar.

- Når Norges Bank velger å fortsette sitt engasjement i Posco forventer vi at banken intensiverer og er åpne om hvordan den utøver sitt aktive eierskap, sa daglig leder i ForUM, Andrew Preston.

– Dersom Norges Bank avviser kontaktpunktet, avviser de også det grunnlaget Stortinget har gitt banken til å forvalte fondet etter, og slår egenrådig en tjukk strek over de etiske retningslinjene, sa Ørstavik til Dagsavisen nylig.
ForUM jobber nå videre med oppfølging av saken.

Les også: Oljefond-selskap klaget inn for menneskerettighetsbrudd