Innhold som omhandler emnet «Ansvarlig næringsliv»


ForUMs arbeid i 2023
ForUM:

ForUMs arbeid i 2023

Usikkerhet, konflikt og ekstremvær har preget 2023. Arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål er viktigere, og vanskeligere, enn noen gang. Likevel finnes det lyspunkt og seire som gir håp for framtiden.

Den nye regjeringsplattformen mangler ambisjoner for bærekraftsmålene
Ny regjeringsplattform:

Den nye regjeringsplattformen mangler ambisjoner for bærekraftsmålene

I den nye regjeringsplattformen nevnes bærekraftsmålene kun to ganger – regjeringen vil opprette en nordisk hub for globale digitale miljøer som skal bidra til utvalgte bærekraftsmål, og utviklingspolitikken skal være forankret i FNs bærekraftsmål. Utover dette er referanser til bærekraftsmålene fraværende i Hurdalsplattformen.

Telenor og Myanmar: Dette er saken
Ansvarlig næringsliv:

Telenor og Myanmar: Dette er saken

Etter måneder med utfordringer annonserte Telenor 8. juli at de planlegger å selge sin virksomhet i Myanmar, og at kjøperen er det libanesiske selskapet M1 Group. Salget har vekket sterke reaksjoner blant sivilsamfunn i Myanmar, og har nå blitt klaget inn til OECDs Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. I denne artikkelen svarer vi på noen av de viktigste spørsmålene i saken

Forhåndsfiltering og mer åpenhet vil styrke ansvarlighetsarbeidet

Forhåndsfiltering og mer åpenhet vil styrke ansvarlighetsarbeidet

Statens Pensjonsfond Utland (SPU) investerer i hundrevis av selskaper som ikke innfrir forventningene knyttet til menneskerettigheter, miljø eller barns rettigheter, ifølge fondets egen rapportering. Her kan du lese hva ForUM synes SPU må gjøre for å bli en mer ansvarlig forvalter.

Slavearbeid på indiske teplantasjer
Internasjonalt samarbeid:

Slavearbeid på indiske teplantasjer

Skyhøy mødredødelighet, menneskehandel, fortvilende sanitærforhold, fravær av helsepersonell og svært lav lønn preger indiske teplantasjer. Det er konklusjonen av en rapport om arbeidsforhold på indiske teplantasjer.

Regjeringen kvitter seg med kritisk røst

Regjeringen kvitter seg med kritisk røst

Norske sivilsamfunnsorganisasjoner er skuffet over at Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet har bestemt seg for ikke å fornye professor Hans Petter Gravers mandat som leder av det norske kontaktpunktet for OECDs retningslinjer. 

Er Norges Bank egnet til å forvalte Oljefondet?

Er Norges Bank egnet til å forvalte Oljefondet?

Lurer seg unna OECDs retningslinjer, investerer i uetiske selskaper, svarer ikke på klager: Under ForUMs konferanse i høst ble det lagt frem flere eksempler som tyder på at NBIM ikke egner seg som forvalter. Se nye filmklipp fra debatten.

- Viktig at Stortinget vil beholde Etikkrådet

- Viktig at Stortinget vil beholde Etikkrådet

Stortinget går imot regjeringens forslag om å legge ned Etikkrådet når Oljefondet skal debatteres i dag. – Dette er viktig for å sikre en uavhengig etisk gjennomgang av Oljefondets investeringer. Nå er det nødvendig at Storting og regjering i større grad konsentrerer seg om det aktive eierskapet Norges bank er pålagt å utøve, sier Andrew Preston, daglig leder i ForUM.

Ansvarlige investeringer i landbruket

Ansvarlige investeringer i landbruket

Komiteen for Verdens matsikkerhet CFS i FNs Organisasjon for Mat og Landbruk (FAO) holder på med å framforhandle et nytt veiledende regelverk for ansvarlige investeringer i landbruket.

Savner helhetlig tilnærming til norsk energipolitikk

Savner helhetlig tilnærming til norsk energipolitikk

Sammen med norske myndigheter og energiselskaper har ForUM vært aktiv i et dialogprosjekt om ren og fornybare energiinvesteringer i fattige land. Det har gitt økt kunnskap og bedre forståelse for de utfordringene som alle tre parter møter i felt når man skal etterleve gode standarder.

Åpenhetslov vedtas

Åpenhetslov vedtas

Regjeringen har besluttet å foreslå land-for-land-rapportering fra 1. januar 2013. Lovforslaget inneholder fortsatt viktige mangler.

Langt igjen for Cermaq

Langt igjen for Cermaq

«Stor avstand mellom ambisjoner og praksis når det gjelder samfunnsansvar », konkluderer en studie av Cermaqs lakseoppdrett i Chile. Nylig vedtok Stortinget at Cermaq kjøper opp et annet problematisk selskap i Sør-Amerika.

Vagt svar om Norges Banks taushet

Vagt svar om Norges Banks taushet

Norges Bank overser klagebehandlingen fra OECD om sine investeringer i det omstridte selskapet POSCO. Finansminister Sigbjørn Johnsen hevder dette ikke ligger i departementets ansvar.