Vårt arbeid

Forum for utvikling og miljø (ForUM) er en møteplass og kompetansearena for organisasjoner i Norge som jobber for bærekraftig utvikling. Sammen driver vi politisk påvirkningsarbeid i internasjonale miljø- og utviklingsspørsmål.

Overordnet mål i arbeidet vårt ar at norske myndigheter fører en samstemt politikk for bærekraftig utvikling. FNs bærekraftsmål er rammen rundt og den røde tråden i alle våre innsats.

I vårt arbeid fokuserer vi på fem strategiske områder: rettferdig, tilstrekkelig og bærekraftig finansiering for utvikling, trygt handlingsrom for sivilsamfunn, klimarettferdighet, ansvarlig næringsliv og investeringer og naturmangfold.

Arbeidsgrupper er en arena hvor ForUMs medlemsorganisasjoner utveksler kunnskap og erfaringer, utvikler politikk og strategier og fremmer løsninger.

Arbeidsgruppa for bærekraftsmålene
Arbeidsgruppa for klima
Arbeidsgruppa for bærekraftige matsystemer
Arbeidsgruppa for natur
Arbeidsgruppa for utviklingsfinansiering
Arbeidsgruppa for ansvarlig næringsliv
Arbeidsgruppa for Norge som investor