Arbeidsgruppa for matsikkerhet


Matgruppa arbeider med at verdens matsystemer skal bli bærekraftige og at alle mennesker skal ha tilgang på nok og ernæringsrik mat. Dette gjør vi gjennom å skrive politiske posisjoner og delta på relevante nasjonale og internasjonale møter. Gruppa bidrar også inn i den norske debatten gjennom avisinnlegg og seminarer. Matgruppa møtes hver sjette uke og oftere ved behov.

Les hva vi mener norske myndigheter må gjøre i vår grunnposisjon på bærekraftige matsystemer her


Medlemmer i gruppa for matsikkerhet: Utviklingsfondet, Spire, Norges vel, FIAN Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon, Kreftforeningen. Forbrukerrådet, Framtiden i våre hender, Caritas, Redd Barna


Kontaktperson:

Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: matsikkerhet, klima
+47 469 69 033