Arbeidsgruppa for bærekraftige matsystemer


Matgruppa arbeider med at verdens matsystemer skal bli bærekraftige og at alle mennesker skal ha tilgang på nok og ernæringsrik mat. Dette gjør vi gjennom å skrive politiske posisjoner og delta på relevante nasjonale og internasjonale møter. Gruppa bidrar også inn i den norske debatten gjennom avisinnlegg og seminarer. Matgruppa møtes hver sjette uke og oftere ved behov.

Les hva vi mener norske myndigheter må gjøre i vår grunnposisjon på bærekraftige matsystemer her


Medlemmer i gruppa for bærekraftige matsystemer: Utviklingsfondet, Spire, Norges vel, FIAN Norge, Besteforeldrenes klimaaksjon, Kreftforeningen, Forbrukerrådet, Framtiden i våre hender, Caritas, Redd Barna, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Økologisk Norge


Kontaktperson:

Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Norge som investor, matsikkerhet, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101