Internasjonalt samarbeid

Et uavhengig sivilsamfunn er viktig for å fremme menneskerettigheter og inkluderende, fredelige og bærekraftige samfunn. ForUM samarbeider med internasjonale sivilsamfunnorganisasjoner, -nettverk og koalisjoner med felles mål og dokumentert evne og kapasitet til å skape positiv endring. Under en oversikt over hvilke ForUM er medlem i.

CAN - Climate Action Network
Den verdensomspennende nettverksorganisasjonen Climate Action Network (CAN) har mer enn 1500 medlemsorganisasjoner i over 130 land. Deres arbeid er blant annet rettet mot klimatoppmøtene, hvor de utvikler posisjonsnotat og koordinerer sivilsamfunnet.

CIVICUS
CIVICUS er en global allianse for å styrke sivilsamfunnets handlingsrom.

CSO FfD Mechanism
Civil Society Financing for Development (FfD) Mechanism er sivilsamfunnets involveringsmekanisme i Financing for Development-prosessen i FN.

ECCJ - European Coalition on Corporate Justice
Europeisk nettverk for ansvarlig næringsliv som deler informasjon om arbeid med aktsomhetsvurderinger og ansvarlig næringsliv.

Eurodad - European Network on Debt and Development
Eurodad er et nettverk av sivilsamfunnsorganisasjoner som jobber for et rettferdig økonomisk system. ForUM deltar i deres arbeidsgrupper.

NGO Major Group i SDG-prosessen
NGO Major Group er koordineringsgruppa for ikke-statlige organisasjoner som følger bærekraftsmålene og tilstøtende prosesser, inkludert FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF).

NGO Major Group i FNs miljøprogram (UNEP)
NGO Major Group er koordineringsgruppa for ikke-statlige organisasjoner i FNs miljøprogram, og den største av interessegruppene. Major Groups koordinerer både deltagelse og innspill i en rekke prosesser i UNEP, særlig FNs miljøforsamling.

Nordisk råds sivilsamfunnsnettverk
Nordisk råds sivilsamfunnsnettverk består av 40 medlemsorganisasjoner som representerer skandinavisk sivilsamfunn.

SDG Watch Europe
SDG Watch Europe er et europeisk nettverk for bærekraftsmålene.