Kontakt

Besøks- og postadresse

Hausmanns gate 19
0182 Oslo

E-post

Felles e-post: forumfor@forumfor.no

Presse

For pressehenvendelser, klikk her.


Bilde av Kathrine Sund-Henriksen

Kathrine Sund-Henriksen

Generalsekretær
Kontaktperson for: alle ForUMs saker, organisasjon, medieutspill
+47 411 05 167
Bilde av Aron Halfen

Aron Halfen

LEDER POLITIKK
Kontaktperson for: koordinering av politiske utspill, FNs bærekraftmål, ansvarlig næringsliv, Topplederforum for bærekraftsmålene
+47 482 78 101
Bilde av Ida Åkerstedt

Ida Åkerstedt

Kommunikasjonsrådgiver
Kontaktperson for: presse, informasjon, sosiale medier, nettsider
+47 950 82 401
Bilde av Cari Anna Korshavn King

Cari Anna Korshavn King

Kommunikasjonsrådgiver
Kontaktperson for: presse, informasjon, sosiale medier, nettsider
+47 913 29 674
Bilde av Lillian Bredal Eriksen

Lillian Bredal Eriksen

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: klima, matsikkerhet
+47 469 69 033
Bilde av Ingrid Rostad

Ingrid Rostad

Seniorrådgiver
Kontaktperson for: natur og biologisk mangfold (CBD), FNs miljøprogram (UNEP), sivilsamfunns handlingsrom
+47 908 91 440
Bilde av Nina Krizan

Nina Krizan

Senior kommunikasjonsrådgiver (I permisjon)
Kontaktperson for: presse, informasjon, sosiale medier, nettsider
Bilde av Hannah Sigriddatter Ander

Hannah Sigriddatter Ander

Senior kommunikasjonsrådgiver (i permisjon)
Kontaktperson for: presse, informasjon, sosiale medier, nettsider