I media

Her legger vi jevnlig ut noen av sakene hvor ForUM uttaler seg i media. NB! Ikke alle medieklipp kommer opp her.

2024

Hvor blir det av pengene?

Klassekampen, 11. april 2024

Les saken her

Rike land har lovet milliarder i klimafinansiering. I stedet jukser de i rapporter og tjener seg enda rikere på fossile brensler i utsatte land.

«Det er de rike landene i nord som har skapt klimakrisa. I tillegg er det de som sitter på flest ressurser og dermed også har størst mulighet til å bidra med løsninger», skriver Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø, i en e-post til Klassekampen.

Nytt vedtak om krigens miljøkonsekvenser i FN: – Viktig, sier klimaministeren

Altinget, 6.mars 2024

Les saken her

Vedtaket var ett av flere under årets sesjon i miljøforsamlingen, som hadde rekordmange deltakere.

– Det er utrolig viktig, og jeg vil egentlig si imponerende, det at man har klart å få til et sånt vedtak med den politiske situasjonen vi står overfor i verden i dag. Det blir på mange måter ekstra viktig at man får det gjennom da, med Ukraina som forslagsstiller og Russland i salen, i tillegg til Israel og Palestina, sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø.

FN: Forbruket vårt truer klodens fremtid

NRK, 1. mars 2024

Les saken her

En ny FN-rapport advarer mot nye og alvorlige miljøkatastrofer om ikke verdens forbruk av naturressursene endrer seg drastisk.

– Vi har lenge visst at ressursbruken vår ikke er bærekraftig, men ressurspanelet sin rapport tvinger oss til å innse hvor lite bærekraftig den faktisk er, sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver og fungerende leder for politikk i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Hun er på FNs miljøforsamling: – Verdens stater har ikke tatt inn over seg alvoret

Transit Magasin, 1. mars 2024

Les saken her

Ingrid Rostad, leder for politikk i Forum for utvikling og miljø, beskriver diskusjonsnivået på UNEA, og peker spesielt på en ny rapport som ble lagt fram i går. I dag, fredag, kom en viktig resolusjon om miljøkonsekvensene av krig.

- Vi går en mørk framtid i møte dersom vi ikke gjør store endringer i hvordan vi bruker og forbruker naturressursene.

Vi må få bukt med skattetriksingen

Vårt Land, 27.februar 2024

Les kronikken her

En internasjonal skattekonvensjon kan bli et effektivt verktøy for å stanse skattetriksing verden over – men det forutsetter at innholdet i konvensjonen blir bra nok. Her kan Norge spille en viktig rolle.

Skrevet av Aksel Jakobsen, leder i avdeling for kommunikasjon og politikk i Kirkens Nødhjelp, og Kathrine Sund Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø.

2023

Omstilling vekk fra fossil brensel: – Et gjennombrudd

E24, 13. desember 2023

Les saken her

For første gang er alle landene nå enige om en omstilling for å slutte å produsere energi fra kull, olje og gass.

– Det er mye som mangler, både klarere ambisjoner på utfasing og energiomstilling, sier Ane Aurora Skjølberg Serreli, som er på klimatoppmøtet som koordinator for sivilsamfunnsorganisasjonene.

Frykter fortsatt bruk av fossilt brensel: – Det mest oljekåte klimatoppmøtet

Dagsavisen, 6. desember 2023

Les saken her

Klimaforkjempere frykter det verste før klimatoppmøtet COP28 i Dubai avrundes.

– Fra sivilsamfunnet ønskes det tydeligere språk på en rettferdig og rask utfasing av alt fossilt brensel og at det ikke legges opp til en unødvendig og farlig forlengelse av bruken av fossil energi, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø.

Vertslandet vil handle olje på klimamøtet

Klassekampen, 29. november 2023

Les saken her

Årets klimatoppmøte, Cop28, arrangeres av oljenasjonen De forente arabiske emirater, med sjefen for Abu Dhabi National Oil Company, Sultan al-Jaber, i spissen.

– Det er mange som påpeker norsk dobbeltmoral på dette feltet. Vi fortsetter å pumper ut masse olje og gass, vi tjener utrolig mye penger på det, og så mener vi samtidig at fattigere land skal la olje og gass bli liggende, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i ForUM.

FNs klimatoppmøte: Ønsker vi et tap og skade-fond som gjør skade?

Panorama, 29. november 2023

Les debattinnlegget her

På klimatoppmøtet i Dubai står finansieringen til det nye tap og skade-fondet på agendaen. Fondet skal gi erstatning til fattige land som opplever klimaødeleggelser. Men det kan i realiteten bidra til skade, om landene mottar klimakompensasjonen som lån og ikke gavebistand.

Skrevet av Julie Rødje, daglig leder i SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Gunvor Knag Fylkesnes, direktør for politikk og kommunikasjon i Redd Barna, Kjetil Abildsnes, seniorrådgiver for økonomisk rettferdighet i Kirkens Nødhjelp, Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø, Elise Åsnes, leder i Spire, Pål Trautmann Olerud, daglig leder i Fellesrådet for Afrika, Marte Hansen Haugan, leder i Changemaker, og Helene Middelthon, leder for politisk utvalg for klimarettferdighet i KFUK-KFUM Global

FN starter arbeid med skattekonvensjon: – Gjennombrudd

Vårt Land, 24. november 2024

Les saken her

SKATTEKONVENSJON: Etter press fra afrikanske land vedtok et flertall i FNs generalforsamling å starte arbeidet med en skattekonvensjon for å stoppe skattetriksing som gjør skaper fattigdom.

– Enorme summer stjeles fra fellesskapet hvert eneste år, samtidig som vi sliter med å finansiere grunnleggende velferd og klimatiltak. Det er på tide å tette hullene, sier generalsekretær Kathrine Sund-Henriksen i Forum for utvikling og miljø.

– Langt fra sikkert at Norge vil tjene på ny skatt

NRK, 24. november 2023

Les saken her

Regjeringen vedtar i dag norske regler om en global minsteskatt på 15 prosent.

– Den globale minimumsskatten er et steg i riktig retning, men det er dessverre ikke nok, noe eksperter nylig har påpekt, sier generalsekretær i Forum for utvikling og miljø, Kathrine Sund-Henriksen.

Reagerer på olje-innpass på klimatoppmøtet

E24, 11. november 2023

Les saken her

Norske myndigheter har brukt millionbeløp på en egen paviljong med selskapene, og Aker og Equinor er blant de utvalgte. Selskapene skal fremme teknologi som karbonfangst og -lagring.

– Vi stiller oss undrende til at regjeringen har prioritert millionbeløp på en næringslivspaviljong, når sivilsamfunnsorganisasjoner som bidrar inn i den politiske prosessen, kun får tildelt et totalbeløp på 500.000, sier Ane Serreli.

Framtiden som aldri kom

Klassekampen, 9. november 2023

Les saken her

Mye har skjedd siden Brundtland-kommisjonen la fram rapporten «Vår felles framtid» (1987) og møtet i Rio (1992) der statsledere fra hele verden forpliktet seg til å ta utfordringen med en «bærekraftig» framtid på alvor.

Som en konsekvens av Brundtlandkommisjonen rapport fra 1987 opprettet norske organisasjoner nettverket Forum og miljø (ForUM) i 1993. I dag, torsdag 9. november, feires 30-årsjubileet i Oslo. Samtidig lanseres antologien «Seier eller svik?».

Hva er situasjonen nå, drøyt tredve år senere?

Krever svar fra Norges Bank om miljøkatastrofe i Nigerdeltaet

Transit Magasin, 1. november 2023

Les saken her

Denne uka er Africa Network for Environment and Economic Justice (ANEEJ) i Oslo for å snakke om følgene av miljøødeleggelsene – og det norske oljefondets ansvar.

— Erfaringene fra bakken viser at Shells oljesøl fortsatt har katastrofale konsekvenser for lokalbefolkningen, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i Forum for utvikling og miljø.

Kritisk til bruk av bistand til garantiordning for ren energi

Panorama Nyheter, 6. oktober 2023

Les saken her

Regjeringen foreslår en ny statlig garantiordning for å få private til å investere i fornybar energi i utviklingsland. Selv om flere norske hjelpeorganisasjoner støtter ideen, er de kritiske til at pengene tas fra bistandsbudsjettet.

– Det er positivt med en økt satsing på fornybar energi i lav- og mellominntektsland, og garantier har vist seg å være mest effektivt for å mobilisere privat kapital. Det er likevel synd at regjeringen velger å sette bistandspenger på en konto for å dekke mulige fremtidige tap, i stedet for å sette pengene i arbeid, sier generalsekretær i Forum for utvikling og miljø Kathrine Sund-Henriksen.

– Starten på slutten for skatteparadiser

Panorama Nyheter, 18. august 2023

Les saken her

FNs generalsekretær ønsker store endringer i det globale skattesystemet for å få bukt med internasjonal skattetriksing som koster utviklingsland 500 milliarder dollar i året. – Dette bør være starten på slutten for skatteparadiser, sier lederne i Kirkens Nødhjelp og Forum for utvikling og miljø.

– Det er på høy tid at vi får en internasjonal avtale mot skattetriksing, slik som Parisavtalen er for klima. Uten en juridisk bindende skatteavtale klarer vi ikke å få bukt med skattetriksing. Vi håper at verdens land griper sjansen til å forhandle fram en skattekonvensjon i FN, sier Sund-Henriksen.

Miljøorganisasjonene: Alle vil redde naturen, men hvordan skal vi gjøre det?

Altinget, 22. juni 2023

Les kronikken her

- Tiden for å bygge ned natur bit-for-bit må være over. Tydelige politikere med solide verktøy kan både bevare og reparere naturen. Det skriver Norges største miljøorganisasjoner i et innlegg om Naturavtalen.

Skrevet av: Truls Gulowsen, leder i Natuvernforbundet, Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender, Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Christian Steel, generalsekretær i Sabima, Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær i BirdLife Norge, Elise Åsnes, leder i Spire og Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Lanserer «redningspakke for naturen»: – Vi står i en akutt naturkrise

Dagsavisen, 09. juni 2023

Les saken her

Over 300 tiltak må gjennomføres innen 2030 for at Norge skal nå målene i naturavtalen, mener sju norske miljøorganisasjoner.

– Vi står allerede midt i naturkrisen, og vi har bare sju år på å levere på naturavtalens innhold. Det krever ambisjoner, omfattende endringer og konkret handling, også utover regjeringens handlingsplan, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i Forum for utvikling og miljø.

Verdsetting av et bærekraftig og framtidsrettet landbruk

Dagsavisen, 30.april 2023

Les kronikken her

- Framtiden trenger at alle samfunnsaktører samarbeider om en verdibasert og bærekraftig forvaltning av ressurser, både i Norge og globalt. Det gjelder også et framtidsrettet jordbruk, hvor miljø og klima må verdsettes tilstrekkelig.

Skrevet av Lillian Bredal Eriksen, seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø, og Gjermund Stormoen fra Besteforeldrenes klimaaksjon.

Equinor-nei til norsk industrieventyr

Dagbladet børsen, 28.januar 2023

Les saken her

Fredag gikk høringsfristen for regjeringens konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel.

- Vi ser på denne prosessen med stor bekymring. Det er uforsvarlig å åpne opp for mineralvirksomhet uten mer kunnskap på bordet. Norge må ta ansvar for havet og stanse prosessen med å åpne opp for leting og utvinning av havbunnsmineraler, sier Kathrine Sund-Henriksen, daglig leder i nettverket Forum for utvikling og miljø.

2022

Historisk naturavtale: Nesten en tredjedel av kloden skal beskyttes

Bistandsaktuelt, 19.12.2022

Les saken her

Verden har akkurat fått ny naturavtale for å beskytte land og hav innen 2030. Avtalen vil ha særlig stor betydning for naturmangfoldet i utviklingsland. Det ble klart natt til mandag lokal tid på naturtoppmøtet COP15.

– Selv om naturavtalen selvfølgelig ikke er perfekt, er den mye bedre enn vi har turt å håpe på. Vi har fått en avtale som forplikter partene til handling for å stanse naturtapet. Det er en stor seier, sier Ingrid Rostad, naturrådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM).

Historisk naturavtale vedtatt i Montreal: – En julegave til klodens barn

TV2, 19.12.2022

Les saken her

Forhandlerne på COP15 i Montreal i Canada ble mandag enige om en banebrytende naturavtale for å beskytte verdens land og hav fram til 2030.

Norge har blant annet lovet 120 millioner kroner for å «kickstarte» gjennomføringen av den nye avtalen, men det er fortsatt langt igjen. Ingrid Rostad, naturrådgiver i Forum for utvikling og miljø (Forum) er klar på at man må følge opp løftene i avtalen.

– Det er stor bekymring knyttet til hvordan vi skal klare å tette finansieringsgapet, og de som har mest må også bidra mest. Vi har ikke råd til å ikke levere på finansieringen av denne avtalen, skriver hun i en epost til NTB.


Toppmøte for natur: − Det er nå det skal skje

VG, 04.12.2022

Les intervjuet her

Tørke og avskoging setter dyrene i livsfare. Nå skal naturen få sin egen «Parisavtale» til jul.

– Vårt fokus er på å sikre at det blir nasjonale forpliktelser, der landene skal lage egne handlingsplaner og forplikter seg til å følge dem opp ved å være en part i avtalen, sier Ingrid Rostad i Forum for Miljø og Utvikling (ForUM).

Klimatoppmøtet COP27: Enighet om hjelp til fattige land som rammes av klimaendringene: – En milepæl

Bistandsaktuelt, 21.11.2022

Les saken her

Verdens land har besluttet å opprette et nytt fond som skal sikre støtte til sårbare utviklingsland som rammes av klimaendringene.

Lillian Bredal Eriksen fra Forum for utvikling og miljø (ForUM), som var til stede på møtet, er svært kritisk til at landene ikke ble enige om kraftigere formuleringer om å kutte utslipp. – Dessverre styrer vi rett mot klimakatastrofe også etter at møtet er over, sier hun.

Wisting-utsettelsen kan få store ringvirkninger

Dagsavisen, 10.11.2022

Les saken her

Equinors Wisting-utsettelse kan få betydning for utfallet av klimatoppmøtet i Egypt, tror flere organisasjoner. Utsettelsen har allerede endret budsjettforhandlingene her hjemme.

– Wisting-feltet, som ville ha blitt det til nå nordligste oljefeltet, har paralleller til andre lands planer om å åpne nye oljefelt i sårbare områder. Dette gir derfor svært gode signaler som kan bidra positivt inn i klimaforhandlingene her på COP27, sier klimarådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM), Lillian Bredal Eriksen.

Støre får stryk for klimatale

Dagsavisen, 08.11.2022

Les saken her

Ikke godt nok, er dommen fra flere hold etter statsminister Jonas Gahr Støres tale under klimatoppmøtet i Egypt.

– Det er lite nytt som kom fram i talen fra Støre. Kontrasten i intensiteten og alvoret til taleren før, statslederen fra Pakistan, var stor. Det sier Lillian Bredal Eriksen, klimarådgiver i Forum for utvikling og miljø (ForUM), som representerer og koordinerer norske organisasjoner som er til stede i Egypt.