ForUMs arbeid i 2023

ForUMs arbeid i 2023

Usikkerhet, konflikt og ekstremvær har preget 2023. Arbeidet for å nå FNs bærekraftsmål er viktigere, og vanskeligere, enn noen gang. Likevel finnes det lyspunkt og seire som gir håp for framtiden.

Her kan du lese om noen viktige gjennomslag og noe av hva ForUM arbeidet med i året som gikk.

Takk til alle våre medlemsorganisasjoner og partnere for godt samarbeid!

Seire

Tap og skade-fond på plass
Allerede på dag en av klimatoppmøtet i Dubai landet avtalen om fondet for tap og skade. Fondet skal støtte utviklingsland som er særlig utsatt for de negative virkningene av klimaendringer. At fondet skal opprettes ble vedtatt under fjorårets klimatoppmøte i Egypt, etter tiår med strid om hvordan tap og skade skal håndteres.

Flertall for skattekonvensjon i FN
I november stemte et stort flertall av FNs medlemsland ja til å utvikle en global skattekonvensjon som skal hindre skattetriksing og kapitalflukt. Bak forslaget står samtlige afrikanske land. Konvensjonen vil gi fattige land inntekter de trenger for å bekjempe fattigdom og håndtere klimaendringer, i tillegg til større innflytelse over globale skatteregler. Norge stemte avholdende til konvensjonen.

Ny internasjonal konferanse om utviklingsfinansiering (FfD4) vedtatt
ForUM og sivilsamfunn fra hele verden har i flere år jobbet for å sikre finansering så utviklingsland kan nå bærekraftsmålene. I 2022 vedtok FNs generalforsamling at en ny internasjonal konferanse om utviklingsfinansiering skal vurderes, og i november ble det vedtatt at konferansen skal finne sted i 2025.

Ny stortingsmelding for bærekraftsmålene i 2024
Regjeringen besluttet at det i 2024 kommer en ny stortingsmelding om bærekraftsarbeidet i Norge. Stortingsmeldingen skal vektlegge dilemmaer og de bærekraftsmålene hvor Norge har mest å gå på, som høyt materiell forbruk, store klimagassutsliipp og tap av natur, ifølge digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Påvirkningsarbeid og gjennomslag

ForUM har i 2023 jobbet med mange viktige temaer og prosesser. Blant annet har vi sammen med våre medlemsorganisasjoner påvirket de norske posisjonene til SDG-summit, FNs komite for global matsikkerhet (CFS) og klimatoppmøtet i Dubai (COP28).

Fra januar jobbet en ekstern ekspertgruppe med innspill til hvordan Norge skal sikre effektiv finansiering for å nå bærekraftsmålene. ForUM deltok på et tidlig innspillsmøte og sendte inn skriftlig innspill til ekspertgruppa. I mai kom rapporten «Investering i vår felles fremtid – Et nytt rammeverk for utviklingspolitikken», som blant annet vil skille finansiering til fattigdomsbekjempelse og til globale fellesgoder som klima. Dette synes vi er et veldig godt forslag, og er noe som vi vil jobbe videre med i 2024.

I 2023 ble også en ny statlig garantiordning for fornybar energi i lav- og mellominntektsland lagt fram av regjeringen. ForUM ser på den økte satsningen på fornybar energi som positivt, men er kritiske til at garantiordningen skal bruke bistandsbudsjettet for tapsavsetning og vil jobbe videre for at pengene ikke tas fra bistanden.

- Klimafinansiering skal være addisjonelt og det er pinlig at regjeringen igjen sender regningen til dem som har minst skyld i og er mest påvirket av klimaendringene. Både Sverige og Danmark klarer å finne penger til dette utenfor bistandsbudsjettet, og det bør Norge også gjøre, sier generalsekretær Kathrine Sund-Henriksen.

Utgivelser og ForUM 30 år

2023 var også jubileums- og publiseringsår! I løpet av året feiret vi 30 år med samarbeid for bærekraftig utvikling, og lanserte flere publikasjoner i samarbeid med våre medlemsorganisasjoner.

I juni ble veilederen «For naturen» overlevert til daværende klima- og miljøminister Espen Barth-Eide. Bak produktet står miljøorganisasjonene BirdLife Norge, ForUM, Framtiden i våre hender, Naturvernforbundet, Sabima, Spire og WWF Verdens naturfond. «For naturen» inneholder over 300 forslag til endringer som må skje i norsk politikk og forvaltning for at Norge skal klare å nå de 23 målene i naturavtalen innen 2030.

I november lanserte vi hele to bøker. Først ut var antologien «Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden» med 26 bidrag om bærekraftskampen og norske organisasjoners rolle i den. Deretter lanserte vi håndboka «Hvordan endre verden? En håndbok for påvirkning av internasjonale prosesser» med konkrete råd til hvordan drive vellykket påvirkning i alle de ulike stadiene av en internasjonal prosess. Les mer om lanseringen av håndboka.

Gjennom året har vi feiret ForUMs 30-årsjubileum på ulike vis, men selve festen gikk av stabelen på Litteraturhuset i Oslo i november. Nåværende og tidligere ansatte og styremedlemmer, medlemsorganisasjoner og politisk ledelse, var da samlet for å feire tre tiår med samarbeid for bærekraftig utvikling.