Tre tiår med samarbeid for bærekraftig utvikling

Den 9. november feiret ForUM tre tiår med samarbeid for bærekraftig utvikling på Litteraturhuset i Oslo. Foto: ForUM.

Tre tiår med samarbeid for bærekraftig utvikling

I år er det 30 år siden opprettelsen av Forum for utvikling og miljø. Gjennom året har vi feiret jubileet på ulike måter, men selve jubileumsfesten fant sted på Litteraturhuset i Oslo.

- Det var en stor glede for oss å kunne feire sammen med så mange som har stått i kampen for en bærekraftig verden de siste 30 årene, sier Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i ForUM.

Samarbeid for bærekraftig utvikling

ForUM ble formelt opprettet i 1993 for å overvåke oppfølgingen av FNs toppmøte om miljø og utvikling, den såkalte Rio-konferansen, i 1992. I dag består nettverket av 60 norske organisasjoner som arbeider med utvikling, miljø, fred og menneskerettigheter.

Den 9. november var nåværende og tidligere ansatte og styreledere, medlemsorganisasjoner og politisk ledelse, samlet for å feire tre tiår med samarbeid for bærekraftig utvikling.

I en av kveldens panelsamtaler fikk publikum høre fra Elin Enge, tidligere leder av Felleskampanjen og første leder i ForUM; Maria Varteressian, statssekretær i Utenriksdepartementet; Hilde Frafjord Johnson, tidligere utviklingsminister; og Kathrine Sund-Henriksen, generalsekretær i ForUM. Enge fortalte om oppstarten, og Johnson om samarbeidet med sivilsamfunnet under hennes tid som utviklingsminister. Varteressian snakket om hvordan sivilsamfunnet har vært viktige under klimaforhandlingene og i arbeidet med å lande naturavtalen, mens Sund-Henriksen løftet perspektiver fra sivilsamfunnet i dag.

- Når man jobber i ForUM får man et ganske unikt innblikk i ressursene og viljen til å stå på som finnes i norsk sivilsamfunn. Vi er også så heldige som får være en del av det globale sivilsamfunnet, der de virkelige heltene finns. Men sivilsamfunnet kan selvsagt ikke endre verden alene, sier Sund-Henriksen.

IMG_1092.jpeg#asset:10874

I en annen panelsamtale diskuterte Julie Rødje, daglig leder i SLUG; Hector Ulloa, tidligere leder i SAIH og politisk rådgiver i Skatteforsk; og Aleksander Snarheim, sentralstyremedlem i Natur og Ungdom, nåværende og framtidige utfordringer i arbeidet med rettferdig finansiering, klima og natur, og sivilsamfunn under press. Samtalen var ledet av Åsa Påske Gulbrandsen, styremedlem i ForUM og politisk rådgiver i Framtiden i våre hender.

- Vi har ulike roller i kampene vi kjemper. Derfor er samarbeid og koordinering på tvers av sivilsamfunnet så viktig, sier Sund-Henriksen.

Lansering av Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden

Under jubileumsfesten var det også duket for lansering av antologien Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden. Redaktør Hannah Sigriddatter Ander introduserte og fortalte om prosjektet.

- I år feirer ForUM-fellesskapet 30 år som sivilsamfunnets samarbeidsarena. I den forbindelse ønsket vi å løfte blikket, og invitere til en fornyet debatt om bærekraft på norsk, sier Ander.

- I arbeidet med antologien har vi jobbet for å hente inn skribenter og tekster som inviterer og inspirerer til nye ideer om hvor vi nå bør gå de 30 neste årene. Med kloke tanker fra et rikt mangfold bidragsytere mener vi at tekstene til sammen maler et bredt fortids-, samtids- og framtidsbilde som kan bidra til å skape de nye samtalene vi trenger å ta, fortsetter hun.

Antologien inneholder 26 bidrag om bærekraftskampen og norske organisasjoners rolle i den, blant annet essays, analyser og intervjuer av og med norsk og internasjonalt sivilsamfunn, politisk ledelse, og akademia. Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden er utgitt med støtte fra Fritt Ord og er for alle som interesserer seg for klima og bærekraftig utvikling, internasjonale solidaritetsspørsmål, norsk politikk nasjonalt og internasjonalt, og demokrati i praksis gjennom sivilsamfunnsorganisering.

Les mer om og bestill antologien her
Les også Arnfinn Nygaards jubileumsintervju med Elin Enge


Bakgrunn og historie

På slutten av 1980-tallet var det en stigende miljøbevissthet og en gryende erkjennelse av sammenhenger mellom miljø og utviklingsutfordringer. I Norge ble Felleskampanjen for jordas miljø og utvikling initiert for å skape folkelig oppmerksomhet rundt Brundtlandkommisjonens rapport Our Common Future om bærekraftig utvikling.

Under FNs Earth Summit i Rio de Janeiro i 1992 forpliktet verdens ledere seg til å følge opp både en klimakonvensjon og en biodiversitetskonvensjon. Med Rio-konferansen kuliminerte den folkelige miljøinteressen, kanskje som en følge av at folk flest stolte på at politikerne nå ville ta tak.

Rio-konferansen ga imidlertid ingen grunn til å slappe av – det var bred enighet om at Felleskampanjen ikke bare kunne ta slutt. Det var nå arbeidet skulle begynne. For det første trengte myndighetene av flere grunner et "ForUM", noe mobiliseringen rundt Felleskampanjen hadde vist. En slik institusjonell løsning kunne passet også godt inn med den norske tradisjonen om nært samarbeid mellom myndigheter og organisasjons-Norge. For det andre stod helhetlig tenkning knyttet til miljø- og utviklingsproblematikk sterkt ved inngangen til 1990-tallet.

1. januar 1993 ble ForUM formelt opprettet av medlemsorganisasjoner som hadde vært aktive i Felleskampanjen. I dag består nettverket av 60 norske organisasjoner som arbeider med utvikling, miljø, fred og menneskerettigheter.

Tidslinje 1993-2023

ForUM jobber langsiktig med både internasjonale prosesser og politikkutvikling. Gjennom årene har ForUM mobilisert og koordinert norsk sivilsamfunn i forbindelse med mange toppmøter og gitt ut en rekke faglige rapporter.

Les om noen av toppmøtene og rapportene ForUM har arbeidet med.

Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden

Antologien Seier eller svik? 30 år i kamp for en bærekraftig verden er for alle som interesserer seg for klima og bærekraftig utvikling, internasjonale solidaritetsspørsmål, norsk politikk nasjonalt og internasjonalt, og demokrati i praksis gjennom sivilsamfunnsorganisering.

Antologien koster 200 kr + porto, og bestilles ved å sende en e-post til ida.svendsen@forumfor.no. Antologien kan også hentes i våre lokaler.