Innhold som omhandler emnet «Bærekraftsmålene»


Hva mener våre medlemmer om statsbudsjettet for 2024?
Statsbudsjett:

Hva mener våre medlemmer om statsbudsjettet for 2024?

Forum for utvikling og miljø har rundt 60 medlemsorganisasjoner som jobber med klima, miljø, menneskerettigheter, utviklingspolitikk og bærekraftsmålene. I denne saken kan du lese hva våre medlemsorganisasjoner mener om statsbudsjettet for 2024.

Se Skattetriksing på 1-2-3
Arendalsuka:

Se Skattetriksing på 1-2-3

Det er mange måter å trikse med skatten på, men det har store konsekvenser for finansiering av bærekraftsmålene og tilliten til skattesystemet. Se opptak fra spennende samtale om skatteparadiser.

Topplederforum for bærekraftsmålene fyller ett år. Hva har vi oppnådd?
ForUM mener:

Topplederforum for bærekraftsmålene fyller ett år. Hva har vi oppnådd?

ForUM var en av initiativtakerne til at regjeringen skulle følge opp handlingsplanen for bærekraftsmålene med et handlekraftig initiativ etter mønster fra andre progressive land. Topplederforum for bærekraftsmålene ble opprettet i 2022, og det har nå vært fire møter i løpet av ett år. På samme tid har Norge falt tre plasser på rangeringen over hvordan vi oppnår bærekraftsmålene.

Den nye regjeringsplattformen mangler ambisjoner for bærekraftsmålene
Ny regjeringsplattform:

Den nye regjeringsplattformen mangler ambisjoner for bærekraftsmålene

I den nye regjeringsplattformen nevnes bærekraftsmålene kun to ganger – regjeringen vil opprette en nordisk hub for globale digitale miljøer som skal bidra til utvalgte bærekraftsmål, og utviklingspolitikken skal være forankret i FNs bærekraftsmål. Utover dette er referanser til bærekraftsmålene fraværende i Hurdalsplattformen.

Dramatisk økning i sult
Ny FN-rapport om sult:

Dramatisk økning i sult

Pandemi, økonomisk nedgang, klimaendringer og konflikt. Årsakene var mange og kompliserte, resultatet var at mange flere enn året før gikk sultne til sengs.

- Vi trenger tillit mellom aktørene
Bærekraftsmålene:

- Vi trenger tillit mellom aktørene

Budskapet for vegen videre var tydelig når sivilsamfunn fra fire land delte sine erfaringer fra sitt samarbeid med myndighetene om rapportering på bærekraftsmålene.

Bærekraftsplan i siste liten
Handlingsplan:

Bærekraftsplan i siste liten

Etter fem år som internasjonal pådriver for bærekraftsmålene presenterer Solberg denne uken endelig en plan for hvordan Norge skal bidra til at målene nås. Forum for utvikling og miljø forventer en ambisiøs plan som gjør Norges globale fotavtrykk mer bærekraftig.

Møt ForUM sin nye rådgjevar
Ny ansatt:

Møt ForUM sin nye rådgjevar

Matlagingsentusiasten og nynorskbrukaren Sondre har ei fortid som minigrisbonde og er ForUM sin nye rådgjevar på berekraftsmåla. Bli betre kjend med det nyaste tilskotet til sekretariatet her.

På toppen av bølgen
Dypdykk:

På toppen av bølgen

Vi ser nå toppen av en ulikhetsbølge. Hva som skjer videre, handler om valg, stod det i FNs rapport over menneskelig utvikling i 2019. Så kom korona.

Naturens økosystemtjenester - essensielt for å nå bærekraftsmålene!
#forNaturen:

Naturens økosystemtjenester - essensielt for å nå bærekraftsmålene!

Mens store selskaper og rike land bidrar mest til naturkrisa gjennom utnyttelse av naturressurser og høyt forbruk, mister urbefolkning, småbønder og kystfiskere sitt levebrød. For å nå bærekraftsmålene, er vi nødt til å stanse naturkrisa, skriver Jakob Hyllseth Ryen, Kyra Kleinstapel og Oscar Fjellberg fra Spire.

Historien om en handlingsplan
Dypdykk:

Historien om en handlingsplan

Endelig skal Norge få en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene! Dette er en stor seier for ForUM-fellesskapet, som har bedt om en slik plan siden målene ble vedtatt i 2015. Dette er historien om en handlingsplan.

Korona og Agenda 2030
Koronakrisen:

Korona og Agenda 2030

Koronapandemien har stor påvirkning på arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030. Her finner du en oversikt over hvordan alle FNs 17 bærekraftsmål påvirkes av koronakrisen.

NORDIC MATRIX: National Action Plans for the Sustainable Development Goals

Les rapporten her

Publikasjonen presenterer de nordiske landenes handlingsplaner, og kommer med anbefalinger til hvordan de ulike landene bør gå fram når de eksisterende planene løper ut. Publikasjonen har også egne anbefalinger til hvordan Norge bør gå fram i arbeidet med en nasjonal handlingsplan for alle bærekraftsmålene.

Publikasjonen er et resultat av et treårig samarbeidsprosjekt mellom ForUM og deres søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark. Med støtte fra Nordisk Råd har de nordiske paraplyorganisasjonene opprettet et nettverk for utveksling av informasjon og læring.

NORDIC MATRIX: National Action Plans for the Sustainable Development Goals

Les rapporten her

Publikasjonen presenterer de nordiske landenes handlingsplaner, og kommer med anbefalinger til hvordan de ulike landene bør gå fram når de eksisterende planene løper ut. Publikasjonen har også egne anbefalinger til hvordan Norge bør gå fram i arbeidet med en nasjonal handlingsplan for alle bærekraftsmålene.

Publikasjonen er et resultat av et treårig samarbeidsprosjekt mellom ForUM og deres søsterorganisasjoner i Sverige, Finland og Danmark. Med støtte fra Nordisk Råd har de nordiske paraplyorganisasjonene opprettet et nettverk for utveksling av informasjon og læring.

Alle må eie demokratiet
Demokrati, fred og rettferdighet:

Alle må eie demokratiet

Ungdom har aldri vært en større del av befolkningen enn i dag. Skal demokratiet fylles med reelt innhold, må ungdom være en del av de politiske prosessene.

Ikke i rute, men vi gir ikke opp
HLPF 2019:

Ikke i rute, men vi gir ikke opp

I juli møtes mer enn 3 000 representanter fra hele verden til FNs Høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF). Tross positive trender, ligger verden etter i måloppnåelsen.

Ungdom er suksessfaktoren
Sysselsetting og anstendig arbeid:

Ungdom er suksessfaktoren

Fra i dag til 2030 vil mer enn 250 millioner unge mellom 15 og 29 år være klare til å tre inn i arbeidslivet. Med andre ord må ungdommen inkluderes dersom bærekraftsmålet om anstendig arbeid skal nås.

Skatt er ikke nok
Mindre ulikhet:

Skatt er ikke nok

Den norske regjeringen satser sterkt på bygging av skattesystemer i utviklingsland. For å utjevne ulikhet, må man også satse på offentlig velferd med gratis og universelle tjenester.

Forsvarer forsvarerne
FNs Høynivåforum:

Forsvarer forsvarerne

Vi trenger et sterkt sivilsamfunn som utfordrer myndigheter og forsvarer menneskerettigheter og miljø hvis vi skal nå bærekraftsmålene, sa statssekretær Jens Frølich Holte fra UD på en event i FN av ForUM og Together 2030, der han reagerte på angrep på sivilsamfunnet

Vårt Land, 18.4.208.:

Tror ikke på null fattige innen 2030

Vårt Land, 18.4.208.

Verdenssamfunnet bestemte seg i 2015 for å prøve å utrydde all ekstrem fattigdom innen 2030. Bare en av ti nordmenn tror det vil lykkes. 

Daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for utvikling og miljø minner om at mange trakk oppgitt på smilebåndet da verdenssamfunnet i år 2000 bestemte seg for å halvere antallet fattige innen 2015. - Mange trodde at en så stor endring var helt urealistisk, men med god hjelp av Kinas eventyrlige vekst ble målet nådd. Vi har en god mulighet til å nå 2030-målet også, men det vil kreve en stor og samstemt innsats, understreker hun.

Fjorårets seiere for bærekraftig utvikling
Gode nyheter fra 2017:

Fjorårets seiere for bærekraftig utvikling

I 2017 arbeidet Forum for utvikling og miljø sammen med våre 50 medlemsorganisasjoner og  partnere for å nå FNs bærekraftsmål. Her er seks høydepunkter og seiere:

Dagsavisen:

Bærekraftig utvikling - et begrep som forplikter regjeringen

Dagsavisen, 18.10.2017.

Både statsministeren og Kongen uttalte forrige uke at bærekraft er regjeringens hovedprosjekt. Begrepet bærekraftig utvikling må ikke vannes ut, men føre til faktisk endring for en bedre verden, der FNs bærekraftsmål nås. For å lykkes trengs en plan, skriver leder for Forum for utvikling og miljø, Borghild Tønnessen-Krokan, i kronikk i Dagsavisen 18. oktober.

Les hele kronikken i Dagsavisen her.

17 mål - én framtid

Slik kan Norge nå FNs bærekraftsmål innen 2030: Les anbefalingene fra Forum for utvikling og miljø og rundt 50 andre organisasjoner.

Erna kan bli bærekraft-stjerna i G20

Erna kan bli bærekraft-stjerna i G20

Som gjest på G20-toppmøtet i helgen bør lede an for bærekraftig utvikling, klima og ansvarlig næringsliv. Det mener norske organisasjoner som i dag møtte Erna Solberg.

Stortingsflertall vil ha bærekraftsmålplan
Politisk seier:

Stortingsflertall vil ha bærekraftsmålplan

Et flertall på Stortinget vil at Norge skal lage en plan for hvordan bærekraftsmålene  skal nås.  –Veldig bra.  Sivilsamfunnet bør få være med på å lage en god plan. Vi har ingen plan B eller planet B, sier ForUM som lenge har etterlyst dette.

Store helseframskritt
Nyhet: :

Store helseframskritt

Gode nyheter: Vi lever lenger og med mindre sykdom. Utviklingsland har hatt den største framgangen. SDG 3 skal sikre bedre helse innen 2030. Global helse prioriteres også i statsbudsjettet for 2017.

Bærekraftsmålene i nasjonalbudsjettet

Bærekraftsmålene i nasjonalbudsjettet

Bra at bærekraftsmålene nå er i statsbudsjettet, men vi trenger et grønt skifte, en god strategi og samstemthet for å nå målene, sier Forum for Utvikling og Miljøs nye leder.

Bistandsaktuelt, 21.6.2016.:

Slår et slag for bærekraftsmålene

Bistandsaktuelt, 21.6.2016.

Norge er tidlig ute med å rapportere på oppfølgingen av bærekraftsmålene, men har fortsatt mye å strekke seg etter. 

- Norge ligger godt an til å nå mange av målene, men sliter på miljøfronten og med økende norske klimagassutslipp. Skulle alle i verden hatt samme forbruk som en gjennomsnittsnordmann hadde vi trengt to jordkloder. For å få til et grønt skifte trenger Norge en langsiktig plan med bred partipolitisk støtte. Vi har ingen planet B, påpekte Tønnessen-Krokan. 

Les hele artikkelen i Bistandsaktuelt her.

Les ForUMs rapport om arbeidet med bærekraftsmålene her.

Politisk innspill:

Innspill til UD før ECOSOC-møte om Finansiering for utvikling

I forbindelse med neste ukes ECOSOC-møte i New York 18-20 april 2016 om oppfølging av FFD,
etter vårmøtene i Verdensbanken og IMF, foreligger et zero draft til outcome document.Disse anbefalingene til oppfølging av FFD fra Forum for utvikling og miljø er dels, men ikke utelukkende, en respons på dette:

Vårt Land, 23.9.2015.:

Flyktningekrise viser viktigheten av bærekraftsmålene

Vårt Land, 23.9.2015.

- Den katastrofale situasjonen vi nå ser i Europa, med den svake håndteringen av de store flyktningbevegelsene, burde snarere være et kraftig spark bak for virkelig å jobbe hardt med disse spørsmålene. De nye utviklingsmålene inneholder nettopp tiltak som kan forebygge at folk havner i så vanskelige livssituasjoner at de tvinges på flukt i stort antall, sier Andrew Preston, daglig leder i paraplyorganisasjonen Forum for utvikling og miljø.