Hvordan skal vi bygge opp etter pandemien?

Kathrine Sund-Henriksen (ForUM) og Mona Juul (president i ECOSOC og Norges FN-ambassadør) på HLPF 2020.

Hvordan skal vi bygge opp etter pandemien?

Denne uken er verdens land samlet på HLPF, FNs høynivåforum for bærekraftsmålene. Et hovedtema for møtet er «Build back better», men hva betyr det i praksis?


Se daglig leder i ForUM, Katrhrine Sund-Henriksens innlegg i FN her


Rammer de fattigste

Koronapandemien rammer de fattigste, og Verdensbanken har anslått at mellom 70 og 100 millioner mennesker risikerer å bli kastet ut i ekstrem fattigdom. Effekten vil være sterkest i områdene som allerede er mest sårbare, noe som truer agendaens mål om å «leave no one behind». Når nasjonale økonomier skal stables på beina igjen er det avgjørende at den økonomiske veksten blir inkluderende, og fokuserer på å redusere ulikhet.

De økonomiske konsekvensene av pandemien vil begrense deres handlingsrom, i en periode der det er behov for mer offentlig finansiering. Over hele verden må stater ruste opp helsesystem og infrastruktur for å begrense omfanget av pandemien, men mange land mister inntekter når utenlandsinvesteringer og private overføringer uteblir. En rekke land har også behov for gjeldslette, og ikke bare utsettelser eller nye lån, dersom de skal kunne finansiere sine helsesystemer.

Grønt og blått

Det er også enighet om at det må bygges motstandsdyktige økonomier, som kan stå imot fremtidig sjokk mot økonomien. «Grønn og blå» økonomi er derfor en gjennomgangsmelodi i forhandlingene, og refererer til at den økonomiske veksten må bygges på aktiviteter som både er klimavennlige og bærekraftige for planeten og havene.

Deler av sivilsamfunn har tatt til orde for at slagordet heller bør være «building forward better», fordi verden før pandemien ikke var bærekraftig. Allerede før pandemien var vi langt unna å kunne finansiere alle målene, ulikheten var økende og en rekke land var allerede truet av gjeldskrise. Det er derfor positivt å se at det synes å være bred enighet om at krisen gir en mulighet til å bygge en mer motstandsdyktig og bærekraftig økonomi.

ForUM på talerstolen

ForUM fikk snakke på vegne av den norske delegasjonen på fredagens sesjon, som hadde tittelen «Mobilizing well directed financing». Her fokuserte vi på behovet for gjeldsslette, tiltak for nasjonal ressursmobilisering og et fortsatt høyt bistandsnivå.

Kathrine-HLPF-2020-2.JPG#asset:7301


ForUMs innlegg på HLPF fredag 10.07.20:

Thank you, Madam Moderator, for giving me the floor.

I am representing Norwegian civil society in the Norwegian delegation.

We are facing a climate crisis and a nature crisis, that will have enormous effects on all life on earth. All financial measures taken to mitigate the Covid 19-crisis should take this into account. We are also in a crisis of inequality. International solidarity is needed to address all of these crises.

Another crisis is the debt crisis. Millions of people are suffering due to unsustainable debt. We need debt cancellation and a system that prevents new debt crises. A part of this should be a sovereign debt workout mechanism at the UN.

We cannot achieve the SDGs without strengthening countries’ abilities to mobilize resources at home. We call on countries to introduce and expand country-by-country reporting, as well as automatic tax information exchange.

In its presidency of ECOSOC, Norway has co-initiated FACTI – the High-Level Panel on Financial Accountability, Transparency and Integrity. We have great expectations to the panel and the final report.

Given the current financial crisis, there is a need to rethink the role of private finance in achieving the SDGs. It is also more important than ever to at least maintain the level of ODA.

Finally, I would like to stress the importance of including civil society and rights-holders in decision-making processes at all levels.

Thank you!


FNs høynivåforum for bærekraftsmålene (HLPF)

HLPF møtes årlig i New York i juli. Høynivåforumet er en arena for politisk lederskap og anbefalinger for bærekraftig utvikling. Det følger også opp og gjennomgår landenes innsats for å skape bærekraftig utvikling. HLPF spiller en viktig samlende og normativ rolle i den felles innsatsen for å nå bærekraftsmålene. Temaet for årets møte er er «Accelerated action and transformative pathways: realizing the decade of action and delivery for sustainable development».

Den første uken av HLPF er en tematisk uke der temaer som hvordan verden kan bygges tilbake bedre etter koronapandemien diskuteres. Under den andre uken, høynivåuken («High-level segment»), legger 47 land fram sine nasjonale rapporteringer på arbeidet med bærekraftsmålene (VNR). Statsråd for klima og miljø, Rotevatn, vil som President i UNEA, holde sitt innlegg den 14. juli.

ForUM, ved daglig leder Kathrine Sund-Henriksen samt styrets nestleder Dag Andreas Fedøy sitter i den norske delegasjonen til HLPF.