Innhold som omhandler emnet «Korona»


Korona – en unnskyldning til å kvele sivilsamfunnet?
Sivilsamfunn under press:

Korona – en unnskyldning til å kvele sivilsamfunnet?

Hvilke utfordringer står sivilsamfunn overfor i arbeidet for en levelig og trygg klode? Og hva kan sivilsamfunn i Norge gjøre for å styrke vilkårene og mulighetene for våre kollegaer verden over? Dette er spørsmål ForUM vil belyse gjennom høstens seminarrekke “under press”. Les oppsummeringen fra vårt første møte her.

På toppen av bølgen
Dypdykk:

På toppen av bølgen

Vi ser nå toppen av en ulikhetsbølge. Hva som skjer videre, handler om valg, stod det i FNs rapport over menneskelig utvikling i 2019. Så kom korona.

Korona og Agenda 2030
Koronakrisen:

Korona og Agenda 2030

Koronapandemien har stor påvirkning på arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030. Her finner du en oversikt over hvordan alle FNs 17 bærekraftsmål påvirkes av koronakrisen.