Korona og Agenda 2030

Korona og Agenda 2030

Koronapandemien har stor påvirkning på arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030. Her finner du en oversikt over hvordan alle FNs 17 bærekraftsmål påvirkes av koronakrisen.

I dag lanserer Forum for utvikling og miljø et diskusjonsnotat om koronakrisens påvirkning på FNs bærekraftsmål.

Notatet, skrevet av Tonje Merete Viken fra Conow, viser hvordan koronakrisen har konsekvenser for alle de 17 bærekraftsmålene.

Notatet diskuterer også koronakrisens innvirkning på sivilsamfunnets handlingsrom, og hvordan bærekraftsmålenes prinsipp om at ingen skal utelates nå er under sterkt press.


Les notatet her: Korona og Agenda 2030


Notatet er en hastebestilling som er ment å skulle peke på noen diskusjoner som blir viktige å ta fremover.

diskusjonsnotat-forside-korona-agenda2030.JPG#asset:6975ForUMs diskusjonsnotater

ForUMs diskusjonsnotater er ment som bakgrunnsinformasjon og kunnskapsgrunnlag for diskusjon. Notatet står for forfatterens regning og reflekterer ikke nødvendigvis vedtatt politikk eller ForUM og andre ForUM-medlemmers synspunkter.

Diskusjonsnotat 03/2020
Korona og Agenda 2030. Hastenotat skrevet av Tonje Merete Viken, Conow

Diskusjonsnotat 02/2019
En handlingsplan for samstemthet: En nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene kan bidra til økt samstemthet.

Diskusjonsnotat 01/2019
Norge trenger en nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene: Norges ambisjoner for bærekraftsmålene må få konsekvenser også i Norge