Innhold som omhandler emnet «sivilsamfunn under press»


Korona – en unnskyldning til å kvele sivilsamfunnet?
Sivilsamfunn under press:

Korona – en unnskyldning til å kvele sivilsamfunnet?

Hvilke utfordringer står sivilsamfunn overfor i arbeidet for en levelig og trygg klode? Og hva kan sivilsamfunn i Norge gjøre for å styrke vilkårene og mulighetene for våre kollegaer verden over? Dette er spørsmål ForUM vil belyse gjennom høstens seminarrekke “under press”. Les oppsummeringen fra vårt første møte her.

2020: Protest og mobilisering mot alle odds
Sivilsamfunn:

2020: Protest og mobilisering mot alle odds

I 2020 brukte et stort antall stater pandemien til å begrense folks frihet. I går ble årets statusrapport fra CIVICUS - State of Civil Society 2020 - lansert i Norge. Rapporten viser et sivilsamfunn under stadig større press som har mobilisert mot alle odds.

Korona og Agenda 2030
Koronakrisen:

Korona og Agenda 2030

Koronapandemien har stor påvirkning på arbeidet med å nå bærekraftsmålene innen 2030. Her finner du en oversikt over hvordan alle FNs 17 bærekraftsmål påvirkes av koronakrisen.

Forsvarer forsvarerne
FNs Høynivåforum:

Forsvarer forsvarerne

Vi trenger et sterkt sivilsamfunn som utfordrer myndigheter og forsvarer menneskerettigheter og miljø hvis vi skal nå bærekraftsmålene, sa statssekretær Jens Frølich Holte fra UD på en event i FN av ForUM og Together 2030, der han reagerte på angrep på sivilsamfunnet

Dødelig miljøkamp
Oslo Tropical Forest Forum:

Dødelig miljøkamp

-Altfor mange mennesker risikerer livet for å bevare miljøet. Noen av dere er her i kveld, sa Forum for utvikling og miljø, som ønsket velkommen til et arrangement på Litteraturhuset med forfulgte regnskogaktivister.

Farlig aktivisme
Internasjonalt samarbeid:

Farlig aktivisme

Å jobbe for en bedre verden er livsviktig. Mange steder er det dessverre også livsfarlig. Forum for utvikling og miljø har i mange år støttet sivilsamfunn i andre land, og er bekymret over utviklingen.