Forsvarer forsvarerne

Forsvarer forsvarerne

Vi trenger et sterkt sivilsamfunn som utfordrer myndigheter og forsvarer menneskerettigheter og miljø hvis vi skal nå bærekraftsmålene, sa statssekretær Jens Frølich Holte fra UD på en event i FN av ForUM og Together 2030, der han reagerte på angrep på sivilsamfunnet

Har verdens ledere inkludert sin egen befolkning godt nok i arbeidet med å nå bærekraftsmålene? Dette var et av spørsmålene på en side-event mandag kveld i i FNs hovedkvarter i New York under høynivåmøtet (HLPF) om bærekraftsmålene arrangert av den globale sivilsamfunnskoalisjonen Together 2030 der Forum for utvikling og miljø og 600 andre organisasjoner i over 100 land er med. En kartlegging organisasjonene har gjort i 34 land i Afrika, Asia, Latin-Amerika og Europa viser at mange organisasjoner ikke inkluderes godt nok, og viste muligheter for samarbeid og kapasitetsbygging for å styrke SDG-implementering.

-Bærekraftsmålene nås ikke uten aktive, levende samfunn. Sivilsamfunn som jobber for menneskerettigheter og miljø er dessverre under press og direkte angrep i mange deler av verden, sa statssekretær Jens Frølich Holte i Utenriksdepartementet (les Speaking Points Jens Frølich Holte Hlpf Sideevent2018 160718 ). Han viste blant annet til at 197 miljøforkjempere ble drept i fjor, ifølge the Guardian og Global Witness som nylig presenterte de dystre tallene på en event etter  Oslo Tropical Forest Forum der Forum for utvikling og miljø var medarrangør.

Norge har i mange år ledet an for ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og retten til å være menneskerettighetsforskjemper. Statssekretær Jens Frølich Holte fulgte opp dette. Han ga et sterkt forsvar for sivilsamfunn som jobber for bærekraftsmålene, noe som ble lagt merke til og kommentert både av publikum og på twitter. 

Dette ble også understreket samme uke av den norske HLPF-delegasjonen, der daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan (under) i Forum for utvikling og miljø på vegne av Norge holdt plenumsinnlegg i FN om samme tema. 

-Bredt samarbeid er helt avgjørende for å nå bærekraftsmålene. Sivilsamfunn bidrar som pådrivere og vaktbikkjer, og må støttes og beskyttes, sa Forum for utvikling og miljø. 

Borghild-taler-i-FN-HLPF-2018.jpg#asset:5639